13:45 часа

Разнопосочно приключи сесията на Българската фондова борса. Търговията бе вяла, а оборотът малко над 500 хил. лв.

SOFIX +0.49% до 424.94 пункта

BG-40 +0.17% до 117.53 пункта

BGREIT -0.02% до 44.08 пункта

BGTR30 +0.63% до 327.71 пункта

 

13:00 часа

Индексите са на различни територии, а оборотът остава слаб - едва 430 хил. лв.

SOFIX +0.45% до 424.77 пункта

BG-40 -0.37% до 116.90 пункта

BGREIT -0.02% до 44.08 пункта

BGTR30 +0.52% до 327.36 пункта

Губещите в състава на индекса на сините чипове са малко. Те са Енемона, Трейс груп холд, Неохим и Еларг фонд за земеделска земя, като понижението и при четирите дружества е с по-малко от 1%.

Сред губещите в състава на широкия индикатор се наредиха акциите на Албена инвест холдинг, които са надолу с 1.06%, както и тези на Монбат, Доверие обединен холдинг и Болборд, които губят по-малко от 1%.

На индекса на дружествата със специална инвестиционна цел натежаха книжата на ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя, а тези на Фонд за недвижими имоти България изтриха първоначалния съ ръст и сега се търгуват без промяна цената.

На положителна територия са дяловете на Синергон холдинг, Фазерлес, Топливо, Зърнени храни България, Холдинг пътища, Първа инвестиционна банка и други.

 

12:00 часа

Разнопосочният тренд се задържа на БФБ. Оборотът е едва 285 хил. лв.

SOFIX +0.60% до 425.43 пункта

BG-40 -0.37% до 116.90 пункта

BGREIT +0.09% до 44.13 пункта

BGTR30 +0.52% до 327.35 пункта

На положителна територия изплуваха книжата на Индустриален Холдинг България и Химимпорт, като повишението е съответно с 0.69% и 1.44%.

В състава на широкия индекс най-много поскъпват книжата на Стара планина холд /+6.38%/, М+С Хидравлик /+5.10%/ и Елхим искра /+3.86%/, но въпреки това индексът се задържа на отрицателна територия.

На червено са дяловете на инфраструктурните компании. Лотовете на Холдинг пътища падат с 1.22%, а на Трейс груп холд са надолу с 0.13%.

 

11:00 часа

Индексите на БФБ са на различни територии, като преобладават оптимистичните настроения.

SOFIX +0.23% до 423.85 пункта

BG-40 -0.71% до 116.50 пункта

BGREIT +0.11% до 44.14 пункта

BGTR30 +0.25% до 326.49 пункта

На широкия индекс натежаха книжата на Кораборемонтен завод Одесос, които падат с 3.46% до 106 лв. С над 1% се понижава стойността на дяловете на Индустриален холдинг България, Българо-американска кредитна банка, Трейс груп холд и Холдинг пътища.

На минус са и книжата на Евро инс, Енемона, Химимпорт и Неохим.

Подкрепа на индекса на сините чипове оказват книжата на М+С хидравлик, които прибавят 5.10%, както и тези на Каолин, които са нагоре с 2.21%.

В редиците на печелившите са още акциите на Оловно цинков комплекс, Софарма, ЦКБ, Спарки Елтос и Монбат.

 

10:00 часа

Сесията на Българската фондова борса започна с минимален ръст за индексите, след вчерашния спад.Оборотът е малко над 33 хил. лв.

SOFIX +0.19% до 423.70 пункта

BG-40 +0.03% до 117.37 пункта

BGREIT +0.11% до 44.14 пункта

BGTR30 +0.36% до 326.84 пункта

Най-много поскъпват книжата на Стара планина Холд – с 6.38% до средните 2.42 лв. С над 1% се увеличава стойността на дяловете на Девин и Ломско пиво.

Сред печелившите се нареждат още Софарма и Централна кооперативна банка, при които ръстът е съответно с 0.97% и 0.94%.

В червено са оцветени книжата на Неохим и Евро инс, които губят съответно 0.01% и 0.68%.

АДСИЦ индексът е дърпан нагоре от книжата на Фонд за недвижими имоти България, които се повишават с 0.54%.

 

09:25 часа

Ще се задържат ли и днес негативните настроения на Българската фондова борса или пазарът ще намери сили за ръст, предстои да разберем.