13:45 часа

Търговията на Българската фондова борса в първия ден на новата седмица съвсем замря. Оборотът бе едва 518 хил. лв., а три от индексите приключиха на червено.

SOFIX -0.81% до 419.77 пункта

BG-40 -0.93% до 116.62 пункта

BGREIT +0.30% до 43.58 пункта

BGTR30 -0.83% до 324.12 пункта

 

13:00 часа

Малко преди края на сесията на Българската фондова борса търговията остава вяла, а три от индексите се задържат на отрицателна територия.

SOFIX -0.14% до 422.61 пункта

BG-40 -0.20% до 117.48 пункта

BGREIT +0.78% до 43.79 пункта

BGTR30 -0.16% до 326.29 пункта

Спад от над 4 на сто записват лотовете на Българска роза Севтополис и Стара планина холд. Дяловете на Еврохолд България също задълбочиха спада си и губят 3.26% от стойността си до средните 1.34 лв. С над 3% поевтиняват и акциите на Елхим искра.

В редиците на губещите се нареждат още Албена инвест холдинг, Билборд, Индустриален холдинг България и други.

Печелившите са малко. Сред тях са книжата на Зърнени храни България, Каолин, Химимпорт, Софарма и други.

Освен на регулиран пазар активна е търговията с книжата на Централна кооперативна банка и на извън регулиран. Там се прехвърлиха 34 130 лота на финансовата институция. 380 лота на банката се прехвърлиха на цена от 30.40 лв. 

 

12:00 часа

Оборотът на БФБ остава слаб - едва 221 хил. лв. Три от индексите също задържат мечия тренд.

SOFIX -0.36% до 421.67 пункта

BG-40 -0.21% до 117.47 пункта

BGREIT +0.78% до 43.79 пункта

BGTR30 -0.19% до 326.20 пункта

Разпродажба на 22 091 лота на Централна кооперативна банка понижи цената с 1.20% до средните 1.32 лв. С над 1% пада и стойността на дяловете на Първа инвестиционна банка, Холдинг пътища и Еврохолд България.

На червено са още лотовете на Химимпорт, Енемона, Трейс груп холд, Оргахим, Българо-американска кредитна банка, Софарма и други.

В състава на тесния измерител ръст записват акциите на М+С хидравлик, Монбат и Каолин.

Широкият бенчмарк е дърпан надолу от лотовете на Стара планина холд, които падат с 4.34%, както и от дяловете на Елхим искра, които губят 3.95%.

На положителна територия са акциите на Синергон холдинг, които са нагоре с 2.78 на сто. В редиците на печелившите са и лотовете на Петрол.

За доброто представяне на АДСИЦ индексът допринасят акциите на ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя и Фонд за недвижими имоти България, които увеличавт пазарната си оценка съответно с 0.67% и 3.94%.

 

11:00 часа

Негативните настроения, обхванали пазарите в Европа и Азия, властват и на Българската фондова борса. Търговията е вяла, а оборотът едва 85 833 лв.

SOFIX -0.06% до 422.97 пункта

BG-40 -0.03% до 117.69 пункта

BGREIT +0.67% до 43.74 пункта

BGTR30 -0.01% до 326.80 пункта

На индекса на сините чипове тежат книжата на Централна кооперативна банка, които губят 1.20% до средните 1.32 лв. На червено са и акциите на Енемона и Българо-американска кредитна банка, като понижението при тях е съответно с 0.70% и 0.68%.

Надолу са още дяловете на Софарма, Първа инвестиционна банка, Еврохолд България и Оловно цинков комплекс.

Широкият бенчмарк бе потопен от лотовете на Стара планина холд и Доверие обединен холдинг, при които понижението е съответно с 4.34% и 1.25%.

На положителна територия са акциите на Синергон холдинг, които са нагоре с 2.78%, както и тези на Мостстрой, които прибавят 1.56%.

Ръст записват още лотовете на М+С хидравлик, Монбат и Каолин.

 

10:00 часа

Със спад на три от индексите започна първата за тази седмица сесия на Българската фондова борса.Оборотът след 30 минути търговия е една 20 хил. лв.

SOFIX -0.06% до 422.95 пункта

BG-40 -0.03% до 117.69 пункта

BGREIT +0.67% до 43.74 пункта

BGTR30 -0.09% до 326.53 пункта

Индексите са дърпани надолу от книжата на Стара планина Холд, които падат с 4.34% до средните 2.58 лв. С 1.76% пада стойността на дяловете на Каолин, а тези на Доверие Обединен Холдинг са надолу с 1.25%.

В червено светят още лотовете на Софарма и Централна кооперативна банка, като понижението при тях е с по-малко от 1%.

На положителна територия са само акциите на Монбат и Неохим, които увеличават стойността си съответно с 0.78% и 0.18%.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел е дърпан нагоре от лотовете на Фонд за недвижими имоти България, които поскъпват с 3.94%.

Извън индексите акциите на Меком поскъпват с 9.75%, а тези на Хидравлични елементи и системи са нагоре с 1.23%.

 

09:25 часа

С ръст на индексите приключи сесията на Българската фондова борса през миналата седмица. Дали той ще се задържи и през първия ден на новата седмица, предстои да разберем.