13.50 ч.

Само индексът на дружествата със специална инвестиционна цел отчете ръст в днешната сесия. По-сериозни прехвърляния имаше по позициите на Софарма, Монбат, Доверие Обединен холдинг, Химимпорт, Евро инс и Каолин. Повечето акции паднаха в мечи капан. Най-сериозен спад реализира основният индекс, повлечен от дяловете на Българо-Американска кредитна банка, ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя и М+С Хидравлик. Оборотът мина 1.495 милиона лева, 659 856 от които дойдоха от уговорени сделки с акциите на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт и БенчМарк фонд имоти.

SOFIX -0.78% до 420.32 пункта

BG-40 -0.34% до 117.26 пункта

BGREIT +0.21% до 42.52 пункта

BGTR30 -0.55% до 322.09 пункта

 

13.00 ч.

Активността на инвеститорите се засили. Прехвърлят се, обаче, малки обеми по някои позиции.

SOFIX -0.61% до 421.03 пункта

BG-40 -0.27% до 117.34 пункта

BGREIT +0.66% до 42.71 пункта

BGTR30 -0.37% до 322.67 пункта

Продължава търговията с книжата на Евро инс. Собственика си смениха 39 460 лота, като пазарната оценка продължавада се покачва. Средната цена за брой достигна 1.524 лева – с 1.49% по-висока спрямо предходната сесия.

Цената за акция на Българо-Американска кредитна банка задълбочи спада си до 3.49%, след като се прехвърлиха 1 781 дяла на финансовата институция.

В търговията се включиха и лотовете на Феър-Плей пропъртис и Фонд за недвижими имоти България, като котировките и по двете позиции се смъкнаха с 0.28%, което отново потопи индекса на дружествата със специална инвестиционна цел.

Понижението на бенчмарка, обаче, се оказа краткотрайно, след като книжата на Булленд инвестмънтс поскъпнаха с над 22%.

С 63 021 изтъргувани ценни книги Софарма продължава да е най-ликвидната компания в днешната сесия. Дружеството изтри натрупаните загуби, като цената за лот се покачи до нивото от предходната сесия.

20 024 дяла на Доверие Обединен холдинг минаха през пазара. Повишението по позицията достигна 2.29%.

Монбат пък задълбочи спада в пазарната си оценка до 1.66%, след като се изтъргуваха 17 631 лота.

Търговията по позициите на инфраструктурните компании взе негативна посока, след като акциите на Холдинг пътища обърнаха тренда и поевтиняха с 0.58%.

В сесията се включиха и книжата на Етропал, като при 909 изтъргувани акции пазарната оценка на дружеството се понижи с 1.38%.

 

12.00 ч.

Крупни сделки с акции на Доверие Обединен холдинг и Софарма внесоха раздвижване на борсата.

SOFIX -0.51% до 421.48 пункта

BG-40 -0.23% до 117.39 пункта

BGREIT +0.24% до 42.53 пункта

BGTR30 -0.25% до 323.08 пункта

По позицията на Софарма се изтъргуваха 50 000 в пакет, като общо се прехвърлиха 54 688 ценни книги, от покупко-продажбата на които се формираха над 210 хиляди лева оборот. Пазарната оценка на фармацевтичната компания добавя 0.49%.

През пазара мина и пакет от 10 000 дяла на Доверие Обединен холдинг, като общо собственика си смениха 10 024 акции на дружеството. Сделките по позицията донесоха 34 179 лева оборот, а цената за лот изтрива 0.27% до 3.41%.

Продължават прехвърлянията по позицията на Евро инс. До тук през пазара минаха 35 200 лота, което допринесе за повишението на пазарната оценка на компанията с 0.32%.

11 331 лота на Монбат смениха собственика си. Пазарната оценка на производителя на акумулатори отново тръгна надолу с под процент.

След като се изтъргуваха 1 888 ценни книги, ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя обърна тренда. Акциите поскъпнаха с 1.47%, което изведе и индексът на сектора на положителна територия.

В търговията се включиха и дяловете на Софарма имоти, но засега дружеството не променя пазарната си капитализация.

М+С Хидравлик ограничи спада на цената за лот до 2%. В момента на основния индекс тежат акциите на Българо-Американска кредитна банка, които потъват с 2.22%.

Пазарната оценка на Синергон холдинг тръгна нагоре, след като през пазара минаха 630 акции. Повишението, обаче, е под процент.

С ударен оптимизъм се прехвърлиха 2 акции на Слънчев ден. Курортът повиши пазарната си капитализация с 33.33%.

Сред печелившите се нареждат и дяловете на Захарни заводи – Горна Оряховица, които поскъпнаха с над 7 на сто. Варантите на Енемона също влязоха в търговията с повишение от 2.35%.

От губещите към този част спадът по позициите на Индустриален холдинг България и Албена инвест холдинг се задържа под процент.

Скромните 0.47% отписва и средната цена за лот на Оргахим.

Инвеститорското внимание беше привлечено и от Химко, само че цената за лот на врачанския завод се запазва на нивото от предходната сесия.

 

11.00 ч.

Ниска остава инвеститорската активност след час и половина търговия. Оборотът достигна 161 841 лева.

SOFIX -0.20% до 422.77 пункта

BG-40 -0.15% до 117.48 пункта

BGREIT -0.26% до 42.32 пункта

BGTR30 -0.15% до 323.40 пункта

Акциите на М+С Хидравлик, които поевтиняха с 6%, повлякоха надолу основния индекс. Българо-Американска кредитна банка също натежа на бенчмарка, след като пазарната капитализация на финансовата институция изтри 2.22%.

На негативна територия се води търговията с акциите на всички банки. Цената за лот на Първа инвестиционна банка се понижава  с 0.41%, а на Централна кооперативна банка – с 0.30%.

Продължава да не намира посока търговията по позициите на инфраструктурните дружества. Акциите на Трейс груп холд поевтиняват с 0.28%, докато тези на Холдинг пътища добавят 2.66%.

Стара планина холд е сред дружествата в състава на широкия измерител, чиито дялове най-много натежават на бенчмарка. При едва 700 прехвърлени лота пазарната капитализация на холдинга изтрива 3.51%.

Зърнени храни България също задълбочи спада в средната цена за ценна книга до 2.11%.

Най-ликвидното дружество към момента е Евро инс. През пазара минаха 34 900 акции на застрахователя, като средната цена за лот отписва минималните 0.06%.

С повече от 2 процента от пазарната си оценка се разделя Българска роза – Севтополис. С 6.43% поевтиняват акциите на Холдинг Варна. С над процент се понижава средната цена за брой на Топливо и Еврохолд.

Привилегированите акции на Химимпорт изплуваха на положителна територия с повишение от 0.32% при 1 500 изтъргувани лота. Обикновените акции на дружеството, обаче, продължават да се движат със загуби под процент.

Сред малкото печеливши компании тази сутрин се нареди Петрол. Прехвърлиха се едва 21 лота, като средната цена скочи с 3.88% до 4.09 лева.

Монбат пък ограничи поскъпването до 0.61%.

Най-силен ръст, обаче, реализират дяловете на Формопласт. Дружеството добавя 32.93% към пазарната си оценка, след като през пазара минаха 6 252 лота.

Без промяна в пазарната капитализация спрямо предходната сесия остават Синергон холдинг, ЕМКА и други.

 

10.00 ч.

Под знака на разпродажбите започна сесията на Българската фондова борса. Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел направи неуспешен опит да излезе в зеления спектър.

SOFIX -0.16% до 422.94 пункта

BG-40 -0.10% до 117.54 пункта

BGREIT -0.26% до 42.32 пункта

BGTR30 -0.18% до 323.30 пункта

Денят започна със засилени прехвърляния на малки обеми по позициите на Трейс груп холд, Зърнени храни България, Първа инвестиционна банка и ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя.

Дружеството, инвестиращо в имоти, първоначално отчиташе ръст в цената на акциите, но котировките бързо обърнаха посоката, за да се стигне до спад в пазарната оценка  от 1.47%.

Инфраструктурната компания пък отчете загуба в средната цена за лот от 0.31%. От останалите компании в сектор засега се търгуват дяловете на Холдинг пътища, които поскъпват с 2.48%.

Прехвърлиха се и 2 000 лота на агродружеството, като пазарната капитализация изтрива 2.27%.

Първа инвестиционна банка засега е най-търгуваната компания с 3 505 прехвърлени акции. Средната цена за брой губи 0.41%. С повече от процент пък поевтиняват акциите на Централна кооперативна банка.

Класацията на мечките поведоха книжата на Транстрой, които отписват 10 на сто. 6% губят акциите на М+С Хидравлик. Повече от 3 процента изтриват дяловете на Стара планина холд и Формопласт.

В мечи лапи паднаха и обикновените, и привилегированите акции на Химимпорт, които губят под процент.

Със загуби се движат още акциите на Софарма и Златни пясъци.

Монбат е второто печелившо дружество в сутрешната сесия. Книжата на компанията нарастват с 2.68%.

 

9.25 ч.

Какви настроения ще донесе понеделникът на Българската фондова борса – предстои да разберем. Вкарани са 7 366 текущи оферти.