13:45 часа

С превес на оптимистичните настроения приключи сесията на Българската фондова борса. Въпреки това оборотът остана слаб - едва 469 173 лв.

SOFIX +0.89% до 364.82 пункта

BG-40 +1.35% до 104.47 пункта

BGREIT -0.23% до 38.48 пункта

BGTR30 +0.57% до 276.37 пункта

 

13:00 часа

Индекисте задържат слабия си ръст, а оборотът е малко над 400 хил. лв.

SOFIX +0.43% до 363.15 пункта

BG-40 +0.36% до 103.45 пункта

BGREIT +0.16% до 38.63 пункта

BGTR30 +0.08% до 275.04 пункта

При прехвърлени едва 5 лота по позицията на Спарки Елтос средната цена е нагоре с 5.01% до 1.530 лв. С 4.15% пък се повишава пазарната оценка на М+С хидравлик.

Акциите на Билборд увеличават стойността си с 6.22% до 0.773 лв. Негоре са книжата на Софарма и Еврохолд България.

С 4.11% поевтиняват дяловете на Елхим Искра, а тези на Каолин губят 4.28%. Спасът при Зърнени Храни България е с 2.80%. На червено са и лотовете на Стара планина Холд и Синергон Холдинг.

При дружествата със специална инвестиционна цел повишение записват акциите на Фонд за недвижими имоти България, които са нагоре с 0.59%, както и тези на Адванс Терафонд, които прибавят 0.18%.

 

12:00 часа

Апатия обзе играчите на борсата. Оборотът е 290 920 лв. Позитивният трен се задържа при три от индексите.

SOFIX +0.23% до 362.41 пункта

BG-40 +0.32% до 103.41 пункта

BGREIT +0.10% до 38.61 пункта

BGTR30 -0.15% до 274.40 пункта

Активна е търговията с кнжиата на Еврохолд България. Прехвърлиха се 51 162 лота на средна цена от 0.816 лв., което е понижение с 0.12%.

С 6.35 на сто пада пазарната оценка на Зърнени Храни България. Надолу са лотовете на Каолин, които губят 4.28%, както и акциите на Българо-Американска Кредитна Банка, при които спадът е с -1.91%.

Интерес има и към книжата на Химимпорт. Собственика си смениха 48 473 лота, а средната цена е 1.920 лв. или нагоре с 0.05%.

Книжата на инфраструктурните компании също са нагоре. Тези на Трейс груп холд поскъпват с 3.49%, на Мостстрой прибавят 1.63%, а на Холдинг Пътища се покачват с 1.35%.

В редижите на печелившите са още дяловете на Централна кооперативна банка, Оргахим, Албена и други.

 

11:00 часа

Посоката на БФБ се обърна и индексите светнаха в зелено. Оборотът остава слаб - едва 141 хил. лв.

SOFIX +0.43% до 363.16 пункта

BG-40 +0.33% до 103.42 пункта

BGREIT +0.10% до 38.61 пункта

BGTR30 +0.27% до 275.55 пункта

Акциите на Трейс груп холд поскъпват с 3.49% до средните 43.389 лв. Тези на Билборд пък са нагоре с 3.24% до средните 0.764 лв.

Подкрепа на индикаторите оказват и лотовете на Индустриален Холдинг България, които прибавят 4.65%, както и тези на Централна кооперативна банка, при които ръстът е с 1.56 на сто.

С над 1% се повишава пазарната оценка на Холдинг Пътища и Мостстрой, а тази на Химимпорт е нагоре с 0.05%.

На положителна територия са и дяловете на Оловно цинков комплекс и Еврохолд България.

Надолу да лотовете на Доверие Обединен Холдинг и Каолин.

 

10:00 часа

Разнопосочно започна и днес сесията на Българската фондова борса, като за пореден път остана в страни от позитивния тренд на международните пазари. Търговията е вяла, а оборотът едва 17 908 лв.

SOFIX +0.22% до 362.37 пункта

BG-40 -0.12% до 102.96 пункта

BGREIT +0.10% до 38.61 пункта

BGTR30 -0.01% до 274.79 пункта

Най-много в първите минути на сесията поевтиняват книжата на Мостстрой - с 5.38% до 1.741 лв. Дяловете на Оловно цинков комплекс губят 4.73% от стойността си до средните 10.296 лв. Акциите пък на Доверие обединен холдинг са надолу с 1.64 на сто до 2.460 лв.

С 4.65% се повишива и пазарната оценка на Индустриален Холдинг България. Ръст записват и акциите на Еврохолд България и Каолин, като повишението е съответно с 0.74% и 0.26%.

Подкрепа на индексът на дружествата със специална инвестиционна цел оказват лотовете на Фонд за недвижими имоти България, които са нагоре с 0.59%.

 

09:25 часа

Разнопосочно приключи сесията на Българската фондова борса вчера. Какви ще са настроеният днес и кой ще надделее – биковете или мечките, предстои да разберем.