13.52 ч.

Купувачте надделяха в днешната борсова сесия. Оборотът надвиши 1.2 милиона лева, като 593 365 лева от тях дойдоха от уговорени сделки с акции на Еврохолд, Оловно-цинков комплекс, Холдинг пътища, Евро инс, Каолин, Гранд хотел Варна, Българска холдингова компания и Интеркапитал пропърти дивелопмънт.

SOFIX +0.36% до 394.47 пункта

BG-40 +0.16% до 112.29 пункта

BGREIT +0.52% до 40.34 пункта

BGTR-30 +0.05% до 295.75 пункта

 

13.00 ч.

Три зелени индекса малко преди финала на сесията.

SOFIX +0.05% до 393.22 пункта

BG-40 -0.09% до 112.01 пункта

BGREIT +0.12% до 40.18 пункта

BGTR-30 +0.08% до 295.83 пункта

Оборотът надвиши 1 милион лева, като над 580 хиляди лева от него дойдоха от уговорени сделки. На регулиран пазар се формираха повече от 485 хиляди, като активността продължава да бъде ниска, а прехвърляните обеми – малки.

Акциите на Енемона за кратко катурнаха основния бенчмарк. Пазарната оценка на компанията падна с 3.91%.

На SOFIX натежаха още дяловете на Българо-Американска кредитна банка, Централна кооперативна банка, Трейс груп холд и Холдинг пътища, които отписаха по над 1 процент от средната цена за лот.

Дяловете на Химимпорт, обаче, отново изведоха измерителя в зеления спектър. Обикновените акции на дружеството поскъпнаха с малко под 4 процента. Позицията е и най-ликвидната в днешната сесия.

Прехвърли се и по-голям обем от привилегированите акции на Химимпорт. Повишението по позицията достигна 1.70%.

Билборд е най-губещото дружество в състава на широкия индекс. Прехвърлиха се 1 660 лота на компанията, като средната цена за дял изтри 6.58 на сто.

В една сделка минаха 1 850 дяла на Българска роза – Севтополис. Дружеството се нареди в списъка на печелившите с повишение по позицията от 1.77%.

На цената, достигната в предходната сесия, се търгуваха акциите на Унипак, Химко, Еврохолд, Зърнени храни България и други.

12.00 ч.

Продължават прехвърлянията на акции извън регулиран пазар. В две сделки собственика си смениха над 28 хиляди лота на Гранд Хотел Варна, както и 14 000 - на Каолин. Оборотът от уговорените сделки достигна 540 773 при оборот от регулиран пазар малко над 251 хиляди лева.

SOFIX +0.13% до 393.56 пункта

BG-40 -0.02% до 112.09 пункта

BGREIT +0.20% до 40.21 пункта

BGTR-30 +0.32% до 296.53 пункта

Широкият индекс не може да намери посока. Бенчмаркът регистрира минимално понижение, като преди това за кратко отново се върна в зеления спектър. Най-много му тежат дяловете на Мостстрой, които се понижават с 4.91%.

Другите две инфраструктурни компании също стоят в мечи лапи, само че пониженията по позициите са под процент.

Прехвърлиха се и 47 ценни книги на Българо-Американска кредитна банка. Пазарната оценка на компанията записа понижение от 1.78%.

В последния един час имаше по-засилени прехвърляния по позицията на Софарма. Фармацевтичната компания влезе в списъка на печелившите с минимална печалба.

Опит за възстановяване направиха дяловете на Стара планина холд. Средната цена сза брой се покачи до 2.32%, но все още е по-ниска в сравнение с достигната в предходната сесия – с 1.69%.

Задълбочава загубите Централна кооперативна банка. Средната цена за акция пада с 2.13% до 1.257 лева.

Сред губещите към средата на сесията се нареждат Параходство Българско речно плаване /-21.35%/, Монбат /1.18%/, Момина крепост /-0.56%/ и други. Печалби реализират книжата на Катекс /1.17%/, ЕМКА /0.12%/ и други. Варантите на Енемона също са сред печелившите позиции, с ръст в средната цена за брой от 17.33%.

11.00 ч.

Около две трети от оборота на борсата се формира от уговорени сделки с акции на Холдинг пътища, Мостстрой и Българска холдингова компания.

SOFIX +0.27% до 394.10 пункта

BG-40 -0.33% до 111.74 пункта

BGREIT +0.20% до 40.21 пункта

BGTR-30 +0.17% до 296.10 пункта

Засилени прехвърляния на малки обеми имаше по позицията на Елхим Искра. Собственика си смениха общо 2 100 лота на дружеството, като средната цена за брой падна с 0.92%.

С превес на песимизма се води и търговията при банките. Акциите на Първа инвестиционна банка се търгуваха на същата цена от предходната сесия, но пазарната оценка на Централна кооперативна банка падна с над процент.

Мечките превзеха и книжата на инфраструктурните компании. Най-силно поевтиняха дяловете на Трейс груп холд /-4.11%/, следвани от тези на Холдинг пътища /-0.97%/.

Най-губещото дружество към момента е София – БТ. Пазарната капитализация на компанията изтри 11.18%. В списъка на поевтиняващите позиции се нареждат още Стара планина холд /-2.54%/, Софарма /-0.12%/, Монбат /-0.13%/, Неохим /-0.17%/, Корпорация за технологии и иновации Съединение /-1.83%/ и други.

Класацията на биковете поведоха акциите на Розахим – Горна Оряховица. Едва 10 акции минаха през пазара, като поскъпването по позицията е в размер на 9.65%.

Над 5 на сто към пазарната капитализация добавят Петрол и Хидравлични елементи и системи.

В списъка на печелившите се нареждат още Албена инвест холдинг /3.13%/, Химимпорт /1.73%/, Еврохолд /1.06%/, Арома /0.43%/, Енемона /0.30%/ и други.

 

10.00 ч.

С превес на оптимизма и ниска активност стартира сесията на борсата.

SOFIX +0.79% до 396.13 пункта

BG-40 +0.15% до 112.28 пункта

BGREIT без изменение на 40.13 пункта

BGTR-30 +0.55% до 297.23 пункта

Акциите на Индустриален холдинг България поскъпнаха с 4.32% при скромен изтъргуван обем и издърпаха нагоре основния индекс.

За повишението на бенчмарка съдействат и дяловете на Химимпорт, които повишиха средната цена за лот с 3.90%, както и тези на Неохим /2.37%/ и Еврохолд /1.06%/.

Двете дружества допринасят и за ръста на широкия индекс. В състава му поскъпват още книжата на Доверие Обединен холдинк, но с малко под 2 процента. Първоначално ръстът по позицията беше над 5 на сто, но след сделка с 420 лота повишението в средната цена за лот се ограничи до 2.674 лева.

Сред поскъпващите се нареждат още акциите на Зърнени храни България с повишение по позицията от 1.93%.

Без промяна в пазарната оценка остават Холдинг Света София и Актив пропъртис.

Загуби реализират София – БТ /-1.31%/, Синергон холдинг /-0.07/ и Холдинг Нов век /-8.21%/ и други.

 

9.25 ч.

Ще вземат ли ясна посока индексите в днешната сесия – предстои да разберем. Текущите оферти към този час са 6 715.