13:57 часа

Червен финал на БФБ. Макар че индексите се бяха задържали през последните часове в положителна територия, разпродажбите в последните минути доведоха до минуси и в трите индекса. От началото до края на деня, BGREIT не помръдна.

В последните минути се активизира търговията с поименни компенсационни бонове, които отчетоха дневен обем от 104 411 лота при 3.63% по-висока средна цена в рамките на деня.

С общо седем сделки се прехвърлиха 7221 лота на Меком, при 10.00% по-ниска цена.

Зърнени храни България потвърдиха ликвидния си статут и реализираха обем от 26 800 лота при 0.51% по-ниска цена.

SOFIX -0.42% до 383.48 пункта

BG-40 – 0.15% до 109.34 пункта

BGREIT 0% на 40.65 пункта

BGTR-30 -0.12% до 290.07 пункта


13:00 часа

Продадоха се пет акции на най-интересния участник на БФБ напоследък, Българо – Американска Кредитна банка. Регистрираното повишение на цената за деня в размер на 3.86% след масовите разпродажби в понеделник и вторник надали е показателно за пазарната капитализация на дружеството, при толкова нисък изтъргуван обем.

Оборотът на БФБ достигна 771 173 лв., в това число 253 900 лв. от сделки извън регулиран пазар.

Без промяна в цената се изтъргуваха 6076 акции на Софарма трейдинг. Книжата на Индустриален холдинг България, въпреки кризисните ефекти, описани в представения днес отчет на холдинга, изтриват сериозните загуби от началото на деня и вече се котират с 0.58% понижение.

Търсенето по позицията на Албена Инвест Холдинг достигна 510 лота, цената се понижи до средно 6.013 лв., или с минус 1.65%.

На сериозно поскъпване се радват акциите на Хидроизомат, които се повишиха с 7.69%, при 4600 лота изтъргуван обем.

Без промяна на цената 16 670 акции на Сток плюс смениха собственика си.

Договорените сделки са по позицията на Зърнени храни България (10000 лота) и Енемона (83 500 лота).

SOFIX -0.09% до 384.78 пункта

BG-40 0.08% до 109.59 пункта

BGREIT 0% на 40.65 пункта

BGTR-30 0.0% до 290.42 пункта

 

12:00 часа

При вяла търговия най-интересното за последния час бе, че широкият индекс BG 40 светна в зелено. Заслуга за това има 5.99% поскъпване на акциите на Оловно цинков комплекс, макар и само 100 лота да смениха собственика си по тази цена. На плюс се търгуваха и акциите на Албена Инвест Холдинг и на Каолин.

С 8.33% поевтиняха акциите на Гранд хотел Варна.

Оборотът на книжата на дружествата със специална инвестиционна цел достигна 32 627 лв.

Оборотът на БФБ достигна 456 959 лв.

SOFIX -0.47% до 383.30 пункта

BG-40 0.03% до 109.53 пункта

BGREIT 0% на 40.65 пункта

BGTR-30 -0.26% до 289.66 пункта

 

11:00 часа

Леко активизиралата се през последния час търговия на БФБ не донесе повишение на борсовите индекси. При 326 584 лв. оборот трите индекса продължават да светят в червено, а BGREIT продължава да не помръдва.

Най-голям дял днес отчита търговията на официалния пазар на акции. 79 271 лота на Българска роза – Севтополис формираха оборот от над 115 хил. лв. при 0.34% по-ниска цена. 11 300 акции на Софарма се изтъргуваха при 0.25% по-ниска цена. Химимпорт регистрира понижение от 1.33%, а Холдинг Пътища спада с 2.74%.

На неофициалния пазар на акции отново Зърнени храни бяха най-ликвидната позиция, като 19 800 лота се изтъргуваха при 0.51% по-ниска средна цена.

SOFIX -0.61% до 382.76 пункта

BG-40 -0.16% до 109.33 пункта

BGREIT 0% на 40.65 пункта

BGTR-30 -0.39% до 289.29 пункта

 

10:00 часа

Борсовата търговия стартира с няколко по-големи прехвърляния на поименни компенсационни бонове, като в рамките на първата минута се изтъргуваха 53460 лота, които формираха оборот от 10 485 лв, с 3.63% промяна в средната цена.

Малко по-късно бяха изтъргувани и 28,400 жилищни компенсаторни записи по ЗОСОИ. Общият оборот на пазара на компенсаторни инструменти възлезе на 15 797 лв.

Най-голямата сделка в първия половин час от търговията бе продажбата на 50,000 акции на ИД Надежда по цена 0.60 лв., което формира оборот по позицията от 30,000 лв.

Актив на фокус бе акцията на Еврохолд България, която загуби 4.38% спрямо вчерашните нива, като се търгуваше по средна цена 0.851 лв.

Продадоха се 3341 акции на Индустриален холдинг България при 2.03% по-ниска цена.

3000 акции на Първа инвестиционна банка, изтъргувани при 1.47% по-ниска цена, затвърдиха пазара на купувачите. Търсени в по-малък обем, акциите на Централна кооперативна банка също се понижиха, с 0.50%.

Общият оборот на пода на БФБ от началото на деня е 72 559 лв, като три индекса регистрираха понижение, а BGREIT не отчете промяна.

SOFIX -0.53% до 383.06 пункта

BG-40 -0.05% до 109.44 пункта

BGREIT 0% на 40.65 пункта

BGTR-30 -0.27% до 289.64 пункта

9:25 ч.

След колебливото начало на седмицата на БФБ, ще видим ли повече инвеститорска активност днес? Към момента са въведени 6996 текущи оферти.