13:56 часа

При оборот от 500 хил. лв. на регулиран пазар и още 131 хил. лв. от договорени сделки, четвъртъкът на БФБ завърши позитивно. Индексите постигнаха напредък, като най-много порасна широкият BG40.

SOFIX добави 0.96% до 387.18 пункта.
BG40 порасна с 1.41% до 110.88 пункта.
BGREIT се повиши с 0.84% до 40.99 пункта.
BGTR30 се покачи с 0.60% до 291.80 пункта.

13:00 часа

Монбат АД / 228 хил. лв./ , Холдинг Варна АД /18 хил. лв./, Софарма АД /20 хил. лв./ и Химимпорт АД / 44 хил. лв. / са позициите с най-същественпринос към оборота до този час. Той е в размер на 418 хил. лв.

Активна търговия има и на ОТС-пазара, където са прехвърлени книжа на Еврохолд България АД за 131 хил. лв.

Производителят на месни продукти Меком АД успява да излезе на положителна територия още преди специализираната операция сред некоректните търговци в бранша да отшуми в медиите.

След като по-рано през деня разпродажби понижаваха цената на книжата му, към този час изтъргуваните 10 700 акции на дружеството, водят до изменение в пазарната оценка на Меком АД с +1.85% до 0.512 лв. средно за лот.

12:00 часа

Акциите на Албена АД се качват с почти пет процента и половина до 67.373 лв. средно за лот, при покупко-продажбата на 177 книжа за близо 12 хил. лв.

Поскъпват и книжата на ОЦК. При сделки за 523 ценни книги има покачване от 2.68% до 11.407 лв. средно за лот.

Разпродажба на 10 500 книжа понижава пазарнта капитализация на Меком АД. Спадът е със 7.41% до 0.512 лв. средно за лот.

На минус от търговията днес е и Холдинг Варна АД, който губи 1.43% от стойността на книжата си до 6.945 лв. средно за лот при прехвърлени по позицията 2 732 ценни книги. 

11:00 часа

Индексите остават на положителна територия при оборот от 51 хил. лв. В по-големи обеми се търгуват книжата на Софарма АД, Холдинг Варна АД, Оловно цинков комплекс АД.

Инвеститорите се зачетоха и в консолидирания отчет на Неохим АД за първото полугодие на 2010, в който са отразени ръст на печалбата, но и на разходите за материали, както и намаляване на загубата от дейността до 1.19 лв. на акция.

10:00 часа

Сесията на БФБ стартира с ръст за индексите и при оборот от 24 хил. лв. По-активна е търговията с компенсаторни инструменти. С поскъпване се търгуват акциите на Софарма АД, които добавят 0.89% до 3.950 лв. средно за лот, при изтъргувани 3 хил. лота.

SOFIX се покачва с 0.22% до 384.33 пункта.
BG40 расте с 0.11% 109.46 пункта.
BGREIT е на ниво 40.65 пункта.
BGTR30 добавя 0.17% до 290.56 пункта.

09:30 часа

Въведени са 7 012 текущи оферти.

* Информацията се актуализира непрекъснато до финала на търговската сесия.

** Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!