13:52 часа

При оборот от 865 хил. лв. индексите на БФБ застинаха в различни посоки. Активна бе търговията с облигации. Оборотни бяха сделките с акции на Софрма АД, а най-ликвидната позиция в понеделник бе тази на Холдинг Пътища АД.

SOFIX се покачи с 0.3% до 387.23 пункта.
BG40 спадна с 0.07% до 110.61 пункта.
BGREIT се понижи с 0.20% до 40.91 пункта.
BGTR30 порасна с 0.02% до 291.92 пункта.

13:00 часа

Три от индексите са на отрицателна територия, като сините чипове държат SOFIX над чертата. Оборотът от търговията е 792 хил. лв.

По-оборотни са позициите на Софарма АД /250 хил.лв./,  Булгартабак - холдинг АД /102 хил.лв./, Златни пясъци АД /23 хил. лв./.

12:00 часа

Оборот от 314 хил. лв. реализираха сделките с облигации. Още толкова правят акциите, като търговията на БФБ е предимно позитивна.

Три от индексите се движат с ръстове. На нивото си от петък остава имотния BGREIT.

По-активна е търговията с акции на Софарма АД. По позицията са прехвърлени 33 130 книжа, като цената се вдига с 0.51% до 3.952 лв. средно за лот.

Сделките за 41 акции на ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп бутат цената на компанията с 5.40% надолу до 33.110 лв. средно за акция.

11:00 часа

Оборотът от търговията до момента е 168 хил. лв. Индексите остават разнопосочни, като в сегмента на имотните дружества активността е най-ниска.

С най-голямо поскъпване към този час се движат акциите на Дружба стъкларски заводи АД. При сделки за 2 681 ценни книги е регистриран ръст от 14.14% до 3.374 лв. средно за лот.

Получават пазарна подкрепа София-БТ АД /+5.21%/ и строителната Трейс груп холд АД /+3%/.

Обемно количество от 6 885 книжа е прехвърлено по позицията на на Златни пясъци АД. Това притиска пазарната оценка на дружеството с 9.97% до 3.150 лв. средно за лот.

Финансовият отчет за второ тримесечие, в който Петрол АД обяви увеличаване на загубата до 8.6 млн. лв. не се отразява в търговията с акциите му. До момента по позицията са прехвърлени 100 книжа при средна цена 2.750 лв. за лот, което е поскъпване с 3%. 

10:00 часа

В понеделник фондовата борса в София отвори със смесени настроения. Тези от индексите, при които търговията започна, се движат в различни посоки, а оборотът от сделките в първия половин час е близо 150 хил. лв.

Основно той се формира от активност на Неофициален пазар и по-конкретно от търговията с Булгартабак-холдинг АД /102 хил. лв./. По позицията му са прехвърлени 6 хил. ценни книги при средна цена 17.001 лв. за лот, което коригира негативно пазарната оценка на холдинга с -9.99%.

SOFIX расте с 0.04% до 387.28 пункта.
BG40 пада с 0.14% до 110.54 пункта.
BGREIT още спи на ниво 40.99 пункта.
BGTR30 се покачва с 0.06% до 292.03 пункта.

09:30 часа

Въведени са 6 530 текущи оферти. За днес са насрочени 2 Общи събрания на акционерите: в Далия ЕАД-Габрово и СИИ Имоти АДСИЦ-София. Дневния им ред може да намерите в Календар.

* Информацията се актуализира непрекъснато до финала на търговската сесия.

** Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!