13:58 часа

При оборот от 1.2 млн. лв. на регулиран пазар индексите на Българска фондова борса завършиха сесията разнопосочни. Активна търговия се наблюдаваше с книжата на Химимпорт АД и Зърнени храни България АД. Поевтиняха акциите на Елхим Искра АД, Трейс груп холд АД, Централна кооперативна банка АД.

SOFIX спадна с 0.32% до 391.55 пункта.
BG40 се покачи с 0.08% до 112.17 пункта.
BGREIT потъна с 0.61% до 40.91 пункта.
BGTR30 спадна с 0.46% до 293.90 пункта.

13:00 часа

Широкият BG40 успява да пробие на положителна територия с напредък от 0.10% до 112.19 пункта.

Помагат ръстовете при Трейс груп холд АД /+1.50%/, Каолин АД /+ 1.14%/, Зърнени храни България АД /+0.84%/.

Оборотът на регулиран пазар вече е 1.1 млн. лв. Играчите се активизираха по позицията на ТБ Централна кооперативна банка АД, където са прехвърлени 22 380 акции, а цената пада с 0.92% до 1.186 лв. средно за лот.

12:00 часа

Оборотът набъбна до 977 хил. лв. на регулиран пазар, което в добавката с оборота от прехвърлянето на 0.05% от капитала на Зърнени храни България АД през ОТС-пазара, прави 1.4 млн. лв. оборот от сделки с ценни книжа към обяд.

Индексите на БФБ са на червено. Водещият SOFIX пада с по-малко от четвърт процент.

В по-големи обеми се търгуват книжата на Химимпорт АД, като в сделки са прехвърлени 347 626 обикновени акции и 21 200 привилегировани. Изменението по двете позиции е в посоката нагоре, като обикновените акции добавят 0.61% до 2.474 лв. средно за лот, а привилегированите поскъпват с 0.63% до 2.417 лв. средно за лот. 

През пазара премина и обемно количество акции на Елхим Искра АД, общо 3 298 лота, при средна цена на сделките 2.070 лв. за лот.

По позицията на Софарма АД са изтъргувани едва 405 акции, като цената пада с 0.51% до 3.930 лв. средно за лот.

По-рано днес от дружеството съобщиха, че през месец август са изкупили обратно 198 580 собствени акции на средна цена 3.94 лв. за лот.

11:00 часа

Индексите се движат разнопосочно при оборот от 30 хил. лв. на регулиран пазар. В същото време минаха сделки за 502 хил. лв. , в които бе договорено прехвърлянето на над 1 млн. акции на Зърнени Храни България АД.

10:00 часа

След трите почивни дни, индексите на Българска фондова борса отвориха разнопосочно.

SOFIX пада с 0.04% до 392.66 пункта.
BG40 е на ниво 112.08 пункта.
BGREIT се покачва с 0.10% до 41.20 пункта.
BGTR30 пада с 0.02% до 295.19 пункта.

Активността на инвеститорите е много ниска и в първия половин час на търговия се измерва в оборот под 6 хил. лв. Интерес привличат акциите на Биовет АД, Стара планина холд АД и Албена АД.

09:30 часа

Въведени са 6 091 текущи оферти.

За днес е свикано Общо събрание на акционерите в Етропал АД. Дневния му ред може да видите в Календар.

* Информацията се актуализира непрекъснато до финала на търговската сесия.

** Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!