13.50 ч.

Над 4 милиона от оборота в днешната сесия се формираха от сделки с повече от 212 000 на Каучук. На финала на сесията оборотът достигна над 5.6 млн. лева. Два от индексите се оцветиха в зелено, като само основният приключи деня с понижение.

SOFIX -0.03% до 387.98 пункта

BG-40 +0.36% до 114.24 пункта

BGREIT -0.71% до 40.30 пункта

BGTR-30 +0.63% до 301.62 пункта

 

13.00 ч.

В червения сектор преминаха всички индекси. Оборотът надвиши 1.1 милиона лева, като от две уговорени сделки с акции на Холдинг пътища се формираха малко над 71 хиляди лева.

SOFIX -0.88% до 384.70 пункта

BG-40 -0.23% до 113.57 пункта

BGREIT -0.57% до 40.36 пункта

BGTR-30 -0.88% до 297.09 пункта

При малък прехвърлен обем Каолин отписа 6.75% от пазарната си оценка, като това доведе до задълбочаване понижението при основния индекс.

Акциите на Енемона също тежат на бенчмарка с понижението от 3.82%. В последния час продължи по-засиленото прехвърляне на малки обеми по позицията.

Засилиха се прехвърлянията с ценни книги на Адванс Терафонд. Собственика си смениха 41 800 дяла на дружеството при спад в пазарната оценка от 1.62%, което пак върна секторния индекс в червения сектор.

Близо 42 хиляди дяла се изтъргуваха и по позицията на ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя. Компанията, обаче, не изменя пазарната си капитализация.

В последния един час собственика си смениха точно 1 000 дяла на Алкомет. Пазарната капитализация на дружеството скочи с близо 9 на сто.

 

12.00 ч.

Три от индексите регистрират понижения. Прехвърлиха се по-големи обеми по някои позиции. Акциите на БенчМарк Фонд имоти, които поскъпнаха с над 6 на сто, върнаха секторния индекс на нивото му от предходната сесия. Дяловете на Кораборемонтен завод Одесос изтриха над 6 процента от стойността си и потопиха широкия измерител.

SOFIX -0.22% до 387.26 пункта

BG-40 -0.69% до 113.04 пункта

BGREIT без промяна на 40.59 пункта

BGTR-30 -0.36% до 298.64 пункта

Софарма стана най-ликвидното дружество, с изтъргувани 27 890 дяла, 26 000 минаха в една сделка в последния един час. От сделките по позицията се формираха 119 432 лева от оборота. Пазарната оценка на фармацевтичната компания не отчита изменение спрямо предходната сесия.

Цената за лот на Холдинг пътища леко се върна назад. Покачването по позицията се ограничи до 4.40%.

В последния час имаше засилени прехвърляния на дялове на ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя. Собственика си смениха 12 963 ценни книги без промяна в цената.

Също без изменение в пазарната оценка се търгуваха и акциите на Оловно – цинков комплекс при малък прехвърлен обем.

Увеличи се и инвеститорската активност по позицията на Централна кооперативна банка. Финансовата институция вече е сред печелившите дружества, като средната цена за лот се покачи с под един процент.

 

11.00 ч.

С превес на песимизма се води търговията на борсата. Само широкият индекс изплува на положителна територия.

SOFIX -0.32% до 386.86 пункта

BG-40 +1.58% до 115.63 пункта

BGREIT -0.15% до 40.53 пункта

BGTR-30 -0.05% до 299.56 пункта

Топливо и Петрол покачиха пазарните си оценки с над 7 на сто, с което изведоха широкия индекс в зеления спектър. Ръстът му се подкрепя и от Холдинг пътища и Кораборемонтен завод Одесос, които добавиха по над 5 на сто към средната цена за лот.

Индустриален холдинг България и Централна кооперативна банка са дружествата, които най-много спъват основния бенчмарк. И двете дружества отписаха по над процент от пазарната си оценка.

В червено светна и индексът на дружествата със специална инвестиционна цел. Надолу го натиснаха акциите на Адванс Терафонд, които поевтиняха с 0.77% при едва 800 изтъргувани дяла.

В сектора най-ликвидната компания е Софарма имоти с прехвърлени 20 800 ценни книги, 20 000 от които минаха в една сделка. Цената за лот не се изменя.

По-сериозен обем се прехвърли и по позицията на БенчМарк Фонд имоти – 11 000 дяла, при ръст в пазарната оценка от 6.67%.

Възстанови се цената за лот на Албена инвест холдинг. Покачването по позицията достигна 1.54%.

В последния час имаше засилени прехвърляния на обикновени акции на Химимпорт. Понижението по позицията остава в границите до половин процент.

Засили се активността и по позицията на Зърнени храни България, но засега дружеството не изменя пазарната си капитализация.

 

10.00 ч.

Оборотът в ранната сесия надвиши 270 хиляди лева. Голяма част от него се формира от сделка с облигации на Българо-Американска кредитна банка и Еврокредит за 148 342 лева.

SOFIX -0.70% до 385.40 пункта

BG-40 -0.14% до 113.67 пункта

BGREIT без изменение на 40.59 пункта

BGTR-30 -0.54% до 298.09 пункта

Индустриален холдинг България е дружеството, което съдейства за понижението на двата основни индекса. Компанията изтри над 5 на сто от пазарната си капитализация.

На широкия индекс натежаха и дяловете на Албена инвест холдинг, които изтриха 1.98%.

Сред губещите се наредиха още Софарма /-0.76%/, Първа инвестиционна банка /-0.83%/, Централна кооперативна банка /-1.30%/, Биовет /-8.23%/ и други.

Сред печелившите към този час се наредиха дяловете на Петрол /7.20%/, Холдинг пътища /6.03%/, Топливо /7.94%/ и други.

След като стана ясно, че бивш мениджър на Формопласт АД е новият собственик на дружествата, разпродадени вчера от Еврохолд България АД, позицията първоначално регистрира печалби от над 1%, но в последствие цената за лот се върна на нивото, достигнато в предходната сесия.

 

9.25 ч.

Позитивни или негативни тенденции ще се затвърдят днес в борсовата търговия – предстои да разберем. Вкарани са 6 958 текущи оферти.