09:30 часа

Въведените текущи оферти в началото на сесията са 8 955.

Поради високата волатилност на световните финансови пазари, Българска Фондова Борса уведомява, че и днес ценовите диапозони, които предизвикват прекъсвания за нестабилност, се разширяват с 30%.

09:35 часа

Сесията стартира с ръстове.

ПИБ се покачва с 14.32% до 3.91 лв. средно за лот, при прехвърлени 4 135 ценин книги.

С 13.20% до 2.73 лв. средно за лот поскъпват акциите на Еврохолд България АД. По позицията преминаха 7 650 книжа.

Мостстрой АД и Трейс груп холд АД се покачват съответно с 12.50% и 11.54%.

Резултатът при индексите:

SOFIX се покачва с 10.93% до 666.44 пункта.
BG40 расте с 8.61% до 172.24 пункта.
BGREIT добавя 3.42% до 65.23 пункта.
BGTR30 е нагоре с 9.63% до 454.64 пункта.

Оборотът от първите сделки е 324 хил. лв.

10:00 часа

За половин час търговия SOFIX достигна до 679.15 пункта, а BG40 176.77 пункта. Оборотът към този час надхвърля 1 млн. лв., а пазарната капитализация на БФБ е 14.9 млрд. лв.

Изразителен напредък постигна акцията на Параходство Българско речно плаване АД. При прехвърлени 60 лота изменението по позицията бе 42.48% до 3.22 лв. средно за лот.

Химимпорт АД се качи над емисионната си стойност и след успокояване на първоначалния устрем продължава да се търгува на по-високото равнище. Инвеститорите си размениха 22 810 акции на дружеството, като това осреднява цената по позицията на 4.74 лв., с изменение от цената на отваряне 15.25%.

При 464 изтъргувани ценни книги Мостстрой АД поскъпва с 19.90% до 11.51 лв. средно за акция.

Междувременно ЗД Евро инс АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 28 ноември. На него предстои да бъде гласувано предложение за увеличение на капитала. То ще бъде реализирано чрез издаването на нови 2 499 998 акции с емисионна стойност 4 лв. 

При пълно записване на новата емисия собственият капитал на дружеството ще нарасне с 10 милиона лева, което представлява увеличение от близо 50% спрямо сегашните 21 милиона лева собствен капитал.

10:30 часа

Оборотът е вече 1.4 млн. лв.

Най-търгувана е акцията на Еврохолд България АД, която поскъпва с 10.36% до 2.79 лв. средно за лот, при прехвърлени по позицията 49 363 лота.


При 77 разменени между играчите акции Оргахим АД поскъпва рязко с 19.17% до 117.81 лв. средно за лот.

С понижение от 4.76% до 1.10 лв. средно за лот се движи Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ.

Сключени са 1 193 сделки.

11:00 часа

След първоначалния напредък, имотният индекс BGREIT спадна под нивото си на отваряне и е на равнище 62.95 пункта. Спадът е с 0.19%.

SOFIX и BG40 се движат с ръстове в порядъка на 8.36% и 7.47% при оборот 1.6 млн. лв.

Зърнени Храни България АД участват в търговията с реализирани 86 532 ценни книжа. Покачването по позицията е със 7.94% до 1.13 лв. средно за лот.

При изтъргувани 9 427 ценни книги Каолин АД поскъпва с 11.04% до 5.23 лв. средно за лот.

Играчите си прехвърлиха и количество от 38 091 акции на Химко АД, при което средната цена по позицията е 0.14 лв. за лот или покачване с 6.67%. 

11:30 часа

Интерес във вторник привлича Химко АД. По позицията му преминаха 38 092 акции на средна цена 0.14 лв. за лот, което е поскъпване със 17.50%.

Трицифрено изменение в положителна посока се наблюдава и в търговията със Спарки АД. При 50 пуснати на пазара ценни книжа, цената им скача със 138.10% до 15 лв. средно за лот.

Индустриален холдинг България АД се търгува с ръст от 7.59% до 4.91 лв. средно за лот, при прехвърлени 22 535 ценни книги.

Секторът на недвижимите имоти отново се върна в зеления спектър и BGREIT се покачва с 0.68% до 445.06 пункта. 

В същото време от Тодоров АД съобщиха, че на проведено Общо събрание на акционерите миналия петък е взето решение за продажба на хотелска база за селски туризъм, заедно с прилежащите й помещиния, като цената на сделката е 3.1 млн. лв. С получените средства ще бъдат преструктурирани кредитите на дружеството.

12:00 часа

Оборотът скочи рязко на 4.8 млн. лв. Причина е търговията с облигации, която прави 2.8 млн. лв.

12:30 часа

Обемна е търговията с акции на Софарма трейдинг АД. При средна цена 3.90 лв. са прехвърлени 51 100 книжа на дружеството. Изменението е с 11.43%, а оборотът само от тези сделки е 199 290 хил. лв.


Обемът изтъргувани акции на Химимпорт АД нарасна на 124 414. Ръстът по позицията е 15.35% до 4.58 лв. средно за лот.

С повече от 10 на сто поскъпват книжата на Индустриален холдинг България АД, Монбат АД, ТБ Централна кооперативна банка АД, ТБ Българо - Американска Кредитна Банка АД.

13:00 часа

Резултатът от търговията остава непроменено-оптимистичен, като единствената разлика е оборота. Той се покачва до 6.6 млн. лв.

В най-големи обеми се прехвърлят книжа на Агро Финанс АДСИЦ /200 000 лота/, Зърнени храни България АД /116 916 книжа/, Химимпорт АД /125 539 акции/.

С понижение се търгуват Лавена АД /-22.52%/, И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ /-8.33%/, Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ /-8.15%/.

Пазарът на облигации трупа оборот от 3.4 млн. лв., като интерес провокират дълговите инструменти на Хелт енд уелнес АДСИЦ, Лизингова Компания АД, България платиниум груп ЕАД.

Компенсаторните инструменти допринасят с оборот от 111 хил. лв. 

13:30 часа

На широк фронт протича търговията във вторник.

15 минути преди финала на сесията повечето от откритите позиции са на плюс.

При покупко-продажба на 231 акции спада цената на Петрол АД. Дистрибуторът на горива регистрира отстъпление от пазарната цена с 1.11% до 6.81 лв. средно за лот.

След като в дните на най-силен спад Индустриален Капитал Холдинг АД се движеше обратно на пазарното настроение и добавяше стойност, във втория ден на растеж за БФБ акциите на компанията поевтиняват. Негативният резултат от от -2.38% до 4.39 лв. средно за лот се получи при сделки за 2 060 ценни книги.

14:00 часа

Енергоремонт Холдинг АД разпределя брутен дивидент на акция в размер на 0.05 лв. Последната дата за придобиване на акции от дружеството, в резултат на което държателят на книжата има право на дивидент, е 23 октомври.

Във финалните метри на сесията най-търгувани бяха акциите на Софарма АД, Неохим АД, Адванс Терафонд АДСИЦ, Индустриален холдинг България АД, Синергон холдинг АД. 

Индексите се спряха на:

SOFIX 646.25 пункта, което е ръст от 7.56%.
BG40 завърши на ниво 171.05 пункта, което е покачване от 7.86%.
BGREIT се вдигна до 64.25 пункта, което е покачване с 1.87%.
BGTR30 добави 6.71% до 442.53 пункта.

Оборотът от сделките надхвърли 7.9 млн.лв. Облигациите направиха 3.6 млн. лв. от него.

Пазарната капитализация на БФБ се повиши до 14.8 млрд. лв.

 * Информацията се обновява непрекъснато до края на търговската сесия.