БФБ обяви вакантна позиция за експерт в дирекция "Търговия". Кандидатите трябва да подадат документи до 29 януари.

Изискванията са завършено висше икономическо образование с квалификационна степен "Бакалавър", минимум 2 години професионален опит в областта на капиталовите пазари, отлично познаване на нормативната база, английски език и компютърна грамотност.

Владеенето на немски език както и притежаването на лиценз за инвестиционен консултант се считат за предимство.