Във връзка с удължаването на търговската сесия до 14:00 ч., Българската фондова борса извършва промени в технологията на издаване на всекидневния бюлетин на борсата, считано от 02.01.2008 год., съобщиха от ведомството.
Издаването на ежедневния бюлетин на Фондовата борса ще се извършва на два етапа дневно. До 14.15 часа се издава бюлетин, който съдържа резултатите от търговската сесия, а в 17.00 часа се издаван текстова част от бюлетина, която ще съдържа генерираните новини.
Борсовият бюлетин е единен документ, като единствено издаването му ще става на два етапа, по описания по-горе начин, уточняват от Българската фондова борса.