Българска фондова борса публикува новите кодове, които ще получат публичните дружества, чиито акции се търгуват на регулиран пазар. Те влизат в сила с въвеждането на платформата XETRA от 16 юни.

Освен новия код, всяко дружество ще се сдобие и с WKN код, който е с функция, подобна на ISIN кода на Централен депозитар. Такъв код притежават всички ценни книги, търгувани на борсата във Франкфурт, както и всички останали, ползващи XETRA. Ролята му е на уникален ключ в системата.

От съществено значение за търгуващите с акции обаче остава другият код, който представлява комбинация от цифри и букви до 4 знака.

Според новата система търговията с книжа на Албена АД ще се извършва под борсов код 6AB, емисиите на Доверие Обединен Холдинг АД получават 6D2A и 6D2B. Новият код на Химимпорт АД ще бъде 6C4, а на Софарма АД- 3JR.