С оборот от 1 млн.165 хил. лева премина първият час от търговската сесия на БФБ. От тях един милион са договорени в една сделка извън регулиран пазар с 500 000 книжа на Химимпорт при цена от 2 лв, а останалите минават през пазара на акции.

Положителната тенденция е, че от отварянето на борсата индексите скромно растат и са трайно на зелено. SOFIX добавя 0.28% до 347.18 пункта, BG40 вдига с 0.25% до 110.03 пункта, BGREIT набира 0.26% до 39.20 пункта, а BGTR30 качва с 0.87% до 282.25 пункта.

По-сериозен интерес има само към книжата на Софарма и Софарма имоти, от които са прехвърлени съответно 11 580 лота при цена от 3.927 лв и ръст от 0.08% и 25 000 лота при цена от 2.79 лв. без промяна спрямо предходната търговия, както и към ценните книги на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ с 34 910 прехвърлени лота при цена от 38 стотинки и ръст от 1.32%.

Обемът при останалите изтъргувани акции не надхвърля 2200 лота на дружество.

С ръст могат да се похвалят Албена инвест холдинг/0.99%/, Стара планина /0.92%/, Синергон /7.53%/, Трейс груп /1.44%/, Доверие Обединен холдинг /1.69%/, Монбат /0.32%/, Зърнени храни /1.44%/, Химимпорт /1.62%/, Холдинг пътища /3.32%/, Фазерлес /6.33%/, Булгартабак /2.04%/, Биовет /6.40%/,  Адванс екуити фонд /2.42%/, Етропал /0.97%/, ТК-ХОЛД АД София /9.45%/.

Спадат книжата на Енемона /0.72%/, Българо-американска кредитна банка /2.28%/, Агрия груп /2.53%/ и Випом АД-Видин /4.76%/, а без промяна се търгуват Централна кооперативна банка, Химко Враца и М+С хидравлик АД Казанлък.

 

Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!