В първия работен ден от новата година ви представяме прогнозите за следващите 12 месеца на хора от инвестиционната общност.

 

Камен Колчев, председател на Съвета на директорите на ЕЛАНА Финансов Холдинг

За българския капиталов пазар най-трудно може да се даде ясна прогноза за 2010 г.  Той е най-неясен като развитие, защото движението му ще зависи не само от икономиката или от глобалните пазари, а от това какво ще направи държавата. Много е важно дали и как ще се приватизира държавният дял в БФБ-София. Ако Министерство на финансите успее да продаде държавния дял на оператор като Дойче бьорзе, това неминуемо ще доведе до увеличение в пъти на оборотите, както и на интереса към БФБ, а оттам ще се стигне и до повишение на цените на акциите. Също така положително ще се отрази листването на някои инфраструктурни компании.  Искрено се надявам някое от тези неща, а защо не и двете, да се случат. Иначе очаквам тази година борсата да приключи със SOFIX  под 500. В края на 2010 г. бихме могли да очакваме един широк диапазон на движение на индексите предвид горните фактори.  Така че прогнозата ми е доста широка – това би означавало SOFIX 600-1000 пункта или дори над 1000.  Как ще се представи борсата действително зависи от това какво ще се направи през годината допълнително за пазара. Разбира се, съществува вариантът да продължава бавното му еволюционно развитие. 

По отношение на международните пазари нещата са по-прогнозируеми и по-ясни. За разлика от нас, големите икономики вече излязоха от рецесията, започнаха да отбелязват ръст.  Този растеж ще е бавен, безработицата ще остане висока. Ще мине поне година докато големите икономики влязат в период на по-висока инфлация.   Като цяло тенденцията е положителна. Виждам 2010-та като година на стабилизация и консолидация преди по-сериозен ръст през 2011-2012 г. Наблюдаваме тренд на възстановяване, който ще продължи и през 2010 година. Очаква се, че доларът ще поскъпва спрямо еврото. Ще има, разбира се, и корекции на финансовите пазари, дължащи се на новини като Дубай или за европейските борси като проблемите на Гърция.  Но те няма да променят сериозния положителен тренд,  който очаквам за следващата година на капиталовите пазари. 

За съжаление, не мога да бъда такъв оптимист по отношение на българската икономика и бизнес среда.  В България кризата влезе няколко месеца по-късно, както при всички по-малко развити икономики и съответно ще приключи няколко месеца по-късно от развитите икономики. Технически, от рецесия ще излезем в края на годината, така че надали ще отбележим икономически ръст.  Следващите няколко месеца ще бъдат най-тежките за българския бизнес, защото кризата продължи по-дълго отколкото всички очакваха и резервите на икономиката се изчерпаха.  Като добавим и доста рестриктивния бюджет, наложен от ситуацията в страната и по света, стигна се до остра ликвидна криза в компаниите и някои от тях няма да издържат.  Това ще доведе до допълнително увеличение на безработицата и намаляване на потреблението.  Иначе казано, очаквам догодина да стане малко по-зле преди да се подобри средата.  Да не забравяме, че икономиката на България продължава да има немалък сив сектор и затова прогнозите, базирани на макроикономически анализ, често се изкривяват.  Трябва да отбележим, че има сектори като хранително-вкусовата промишленост, които излизат вече от кризата.  Добивната промишленост също излиза от кризата, тъй като търсенето на суровини се увеличи. Има отделни експортно-ориентирани предприятия в машиностроенето, които работят като поддоставчици и вече имат увеличение на поръчките – те също излизат от кризата. В тежко положение ще продължи да бъде строителната индустрия, докато излязат държавните инфраструктурни поръчки, което няма да стане преди пролетта.  Кризата ще е тежка също в туризма. Точно тези два отрасъла бяха прекалено много нараснали преди кризата.  Така че тяхното тежко състояние ще се отрази на икономиката като цяло. 

Венета Илиева, директор за връзки с инвеститорите на Българо-американска кредитна банка АД

След годината на финансовата криза /2008/ и годината на синхронизирани държавни намеси в икономиката /2009/, очаквам 2010 да бъде година на промените. Стабилизацията на световната икономика и на финансовите пазари дава възможност да се направи по-задълбочен анализ на причините за кризата, на взаимовръзките между събития и институции и оценка на последствията. Логично е това да доведе до политически резултати за предприемане на мерки за намаляване на риска от бъдещи кризи, включително чрез промяна или приемане на нови регулации.

В момента се водят много дебати, но няма ясно очертан единен тон за естеството на евентуалните промени. Специално по отношение на банките е възможно това да се изрази в различни мерки като: въвеждане на максимални лимити за размера на привлечените средства; промени на рисковите тегла, използвани при изчисляване на капиталовата адекватност; насърчаване на използването на хибридни инструменти в капиталовата структура; или мерки за разбиване на бизнеса на  глобалните банки на по-малки, самостоятелни части. Каквато и да е крайната комбинация, тя ще доведе до по-здрава финансова система.

Очаквам правителствата да продължат да емитират дълг за финансиране на мерките за стимулиране на икономиката и на други структурни промени като евентуално споразумение от Копенхаген за намаляване на вредните емисии въглероден двуокис, развиване на алтернативни енергийни източници и т. н.

Надявам се през 2010 българското правителство да емитира емисия еврооблигации. В резултат на водената разумна политика през последните над 10 години външният дълг на българската държава е нисък и постъпленията от такава емисия не са от определящо значение за бюджета. По-важното е, че предстоят падежи на единствените съществуващи емисии. Ако те бъдат изплатени изцяло, няма да има надежден бенчмарк, спрямо който да се ценообразуват евентуални емисии на други български емитенти на дълг. В този смисъл, нова емисия държавни еврооблигации би изиграла много положителна роля за улесняване на достъпа до капитали.

Очаквам подобряването на глобалната икономика от последните месеци постепенно да бъде усетено положително във все повече български фирми. Напълно е възможно да има съживяване на пазара на български корпоративни облигации, който е достъпен за големите фирми.  През последната година фирмите предприеха немалко мерки за свиване на разходите и за разработване на нови пазари и като цяло показаха силен инстинкт за оцеляване в неблагоприятна среда. Очаквам това да се изрази през следващите тримесечия в подобрена ефективност и финансови резултати и в забавяне на ръста на лошите фирмени кредити. С други думи, фирмите ще се борят усилено и ще постигат повече с по-малко. Една сериозна негативна тенденция обаче вероятно ще продължи през годината и тя е нарастването на безработицата. По-високата безработица означава натиск на пазара на наеми на жилища и е възможно да видим по-нататъшен спад. Що се отнася до спада на цените на жилищата, напълно е възможно те да намерят дъното си през 2010.

Ако се запази тази комбинация от фактори, на този етап няма основания да се очаква по-сериозен ръст на инфлацията и депозитите ще продължат да бъдат привлекателен инструмент за управление на спестяванията. Винаги е разумно, макар и малка част от спестяванията да бъде насочена и към покупки на други инструменти като дялове от взаимни фондове, насочени към други класове активи. Разнообразяването на инвестициите е едно от най-смислените действия, които могат да се предприемат в обстановка на промени. 

Владимир Малчев, управител, инвестиционен консултант в Бултренд брокеридж

Следващата година според мен ще бъде малко по-прогнозируема във всяко отношение. Икономиката на България има шанс да се върне на пътя на икономическия растеж, но ако такъв е налице, той ще бъде минимален. Фактори затова ще бъдат повишаването на износа и ръст в селското стопанство. За съжаление потреблението ще остане под натиска на повишаващата се безработица и замразяването на нивата на доходите. Положително е, че на макроикономическо ниво България ще остане остров на стабилност с балансиран бюджет, ниски нива на инфлация, което да се надяваме ще даде по-ясна перспектива за приемането ни в т. нар. чакалня за Еврозоната.

Финансовият сектор очаквам да остане под натиск от ефектите от кризата, защото през следващата година ще се изчерпат резервите на много фирми и домакинства. В този смисъл не очаквам нито съществено повишение на кредитирането, нито достатъчно значимо понижение на лихвите по депозитите. Качеството на кредитните портфейли на банките едва ли ще се подобри, дори напротив, някои отложени проблеми може да излязат наяве. Трудна ще бъде годината и за застрахователите, като ако се съди по тенденцията от последните месеци, е много вероятно да видим и спад в премийния приход. Под натиск ще остане и разходният им коефициент под влияние на ръста в изплатените претенции.

Разбира се за мен най-важно е, какво ще се случи на Българска фондова борса. 2010 година ще бъде много ключова според мен, защото ако се оставим на течението, не ни чака нищо добро, тъй като капиталовият ни пазар ще бъде вече със затихващи функции. Силно се надявам, че министрите на икономиката и финансите ще изпълнят намеренията си за листване на миноритарни пакети от ключови държавни компании на БФБ. С номинацията на Пламен Дерменджиев за член на борда на БФБ правителството показва намерение и воля за развитие на БФБ. При успешно листване на тези компании, БФБ ще получи силен тласък на развитие, сега търгуваните акции безусловно ще намерят по-справедлива оценка, ще се привлекат чуждестранни инвестиции и т. н. Всичко това ще има мултиплициращ ефект върху цената на БФБ при последваща приватизация на държавния дял. В крайна сметка обаче това са твърде много очаквания за една година и вероятно тя няма да стигне за всичко, но пък е добре да се тръгне по този път. Що се отнася до цените на родните акции очаквам стабилно повишение през годината, тъй като ще имаме подобрение на резултатите на компаниите. Подобни тенденции очаквам и на международните капиталови пазари, но там вече доста от бъдещите добри новини са включени в актуалните котировки, поради което един широк рейндж с нов връх през годината е по-вероятният сценарий. След като през 2009 родните индекси се представиха доста по-слабо от водещите световни и регионални индекси, през 2010 година има шанс да се случи обратното. По-балансирана, рейнджова година се очертава и за долара с всички ефекти от това върху цените на стоките, златото, петрола и т. н.

 

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!