Българската фондова борса /БФБ/ и Белградската фондова борса /БЕЛЕКС/ подписаха Меморандум за сътрудничество в областта на обмена на борсова информация, съобщиха от БФБ.

В изпълнение на постигнатите договорености БФБ и БЕЛЕКС ще предоставят в края на борсовите си сесии данни за дневната търговия, които ще са достъпни за всички пазарни участници чрез интернет-сайтовете на двете борси – www.bse-sofia.bg и www.belex.rs.

Обменът на информация ще включва обобщени данни на дневна база за изменението на индексите на БФБ и БЕЛЕКС, печелившите и губещите дружества за деня, броя на сделките, изтъргувания обем ценни книжа и реализирания оборот по пазарни сегменти, данни за пазарната капитализация по сегменти, както и 10-те най-ликвидни компании на съответния пазар.

БЕЛЕКС е втората борса от Югоизточна Европа след македонската, присъединила се към инициативата на БФБ за обмен на борсови данни в региона.