Акциите на Еуротерра България АД ще бъдат временно свалени от търговия, става ясно от съобщение на сайта на БФБ. Решението за това е взето на заседание на Съвета на директорите вчера.

Този петък, 30 юли, ще бъде последният ден за сключване на сделки с книжа на дружеството, след което търговията ще бъде преустановена до второ нареждане.

Справка в X3News показва, че последния отчет, подаден от дружеството към официалния портал, с който Еуротерра България АД е сключила договор за разпространение на регулирана информация до инвеститорите, е от 29.10.2009 година. Изискванията в Правилата за търговия към Правилника за дейността на БФБ вменяват на дружеството отговорността да оповестява регулярно информация за дейността си.

В началото на тази година Общото събрание на дружеството гласува решение, с което се извърши процедура по увеличаване на номиналната стойност на акциите му от 1 лв. на 5 лв. Едновременно с това бе намален и броя на акциите от 91 млн. на 18.2 млн.

Еуротерра България АД оперира в сектора на сделките с недвижимо имущество чрез разработване и управление на частна поземлена собственост. Дружеството е публично от 21 юли 2005 година.

В началото на този месец на корпоративния си сайт от компанията съобщиха, че не са упражнили възможността за обратно изкупуване на собствени акции, каквато процедура бе обявена пред инвестиционната общност. Така общият брой на притежаваните собствени акции към 30.06.2010 г. е 501 315 броя при средна цена 10.67 за лот.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!