Късно следобед Българска фондова борса/БФБ/ възстанови публикуването на уеб сайта си на информация, подавана от публичните компании, след като сутринта беше оповестено, че заради влезлите в сила нови текстове в Наредба № 2, тази практика се прекратява. В съвместно изявление БФБ и Комисията за финансов надзор съобщиха, че отчитат факта, че регулираният пазар не може да остане без информация за публичните дружества и емитенти, докато не започне ефективното й разпространяване чрез медии и информационни агенции. От двете институции припомниха, че промените в нормативната уредба били обсъждани многократно с всички заинтересовани страни и са били обяснени задълженията на емитентите да определят медии и агенции за разпространяването на информация.