БГ АГРО е сред новорегистрираните дружества в Централен депозитар. Капиталът, с който се вписва дружеството, е в размер на 40 357 440 лв., разпределен в същия брой акции с номинална стойност 1 лев.

DarikFinance.bg припомня, че варненското дружество, специализирано в земеделска продукция и спедиция в чужбина, планира да осъществи вторично публично предлагане на до 25% от акциите си в началото на 2008 година.

Депозитарът регистрира още Феърплей Аграрен фонд АД, който подготвя издаването на емисия облигации в размер на 3 млн.евро. В последния си бюлетин ведомството обявява като регистрирани и Алфа финаснс холдинг АД, Хипокредит АД, Адамант капитал АД и Инвестбанк АД.