SPO-то на Зърнени Храни България АД започва за българските инвеститори от днес. Емисията акции е в размер на 42 696 400 акции, което представлява 25% от капитала на дружеството.

Между 10 и 14 декември е срокът, в който ще се осъществи приеманенето на поръчки при международното частно пласиране, като българските инвеститори могат да участват в записването от днес до 14 декември.

Предпочетеният метод за пласиране на емисията е бук билдинг с ценови диапазон от 2.25 евро до 2.875 евро.

Упълномощеният мениджър на емисията е Централна кооперативна банка. Оповестяването на цената и разпределението на акциите ще бъде извършено на 15 декември.