Най-голямата миннодобивна компания в света BHP Billiton Ltd. излезе с финансов отчет за полугодието, в който обяви удвояване на печалбата си за периода.

Нетната печалба е нараснала до $ 6.59 млрд. за първите 6 месеца на годината спрямо $ 3.26 млрд. година по-рано. Нетните дългове на компанията възлизат на $ 3.3 млрд. и са в размер на 6% от собствения капитал.

Приходите от дейността възлизат на $ 12.7 млрд. и също регистрират нарастване спрямо $ 5.9 млрд. за полугодието на 2009 година.

Зад по-доброто представяне на компанията стоят цените на медта, при която трендът остава позитивен, както и инвестициите в петролния бизнес. По-слаб е приносът на добива и реализацията на желязна руда и въглища.

Това според анализаторите показва, че компанията съвсем спокойно може да си позволи да изпълни намерението за враждебно превземане на Potash Corp. срещу $ 40 млрд.

През миналата седмица BHP отправи оферта за $ 130 на акция, но получи отказ от производителя на торове и препарати за растителна защита. Bloomberg