Бианор АД ще изкупи обратно 5 400 акции и ще ги разпредели на служителите си, реши Съвета на директорите на дружеството на проведено на 9 ноември заседание. Това стана ясно от съобщение, публикувано в сайта на Българска фондова борса.

Никой служител няма право да получи повече от 1000 акции от капитала на дружеството е решил СД. Управителите на дъщерните фирми трябва да изготвят конкретното разпределение по служители и да предоставят за одобрение от Съвета на директорите на Бианор АД направеното от тях разпределение в срок до 29 март следващата година.

Служителите следва да са работили поне 2 години, като никой служител не може да получи повече от 0,15% от общия брой акции от капитала на дружеството в рамките на една година. До 3% от капитала на дружеството може да бъдат изкупувани и разпределяни в рамките на една година.