35% ръст на приходите за третото тримесечие отчете Бианор. Консолидираните приходи за деветте месеца на годината са в размер на 2.4 млн. лева, а печалбата е 255 хил. лева.

Според изпълнителния директор на холдинга Костадин Йорданов ръстът на приходите се дължи на спечелените през годината нови клиенти, както и на работата по дългосрочните проекти на Бианор Сървисиз.


Към края на третото тримесечие печалбата преди облагане с данъци е 255 хил. лева или с 8% по-малко в сравнение с миналогодишния период. Активите на дружеството достигат 4.9 млн. лева, което представлява ръст от 94%, сочи отчетът.

Принос за постигнатия резултат според Владимир Танков, оперативен директор на холдинга, има разкритият в Ню Йорк офис на компанията, както и проектът Най- Маг, който стартира в средата на месец октомври.

На борсата днес акциите на Бианор се търгуваха с повишение от 10.40% на цена 12.10 лева за брой.