Бианор Сървисиз и германската компания ТехниДата подписаха рамков договор за създаването на съвместното дружество – ТехниДата Лабс България ООД. Бианор ще притежава 51% от новата компания, с което групата на холдинга нараства с още един член.

ТехниДата Лабс България ще се занимава с развойна дейност по водещите продукти за екологична съвместимост на германската компания, които са внедрени при над 1 300 клиента от 59 страни по света.

Очаква се ТехниДата Лабс България да започне своята дейност през месец април с екип от 10 човека, а до края на 2008 година те да наброяват 25. Управител на дружеството ще бъде Майкъл Кол, който работи за ТехниДата от 12 години и към момента заема длъжността вицепрезидент. От българска страна прокурист на новото дружество ще бъде Стефан Лилов – управител на Бианор Сървисиз.

Според одобрения от двете страни бизнес план се очаква приходите на ТехниДата Лабс България за 2008 година да бъдат над 1 млн. лева, а през 2009 година те да се удвоят.

ТехниДата АД е водеща в световен мащаб компания за разработка и доставка на решения за управление на процеси по продуктова, химическа, екологична и здравна съвместимост – опериране в съответствие с регулаторните изисквания и стандарти. Компанията е стратегически партньор на SAP. Има над 1 300 клиента от 59 страни.

Бианор Сървисиз ЕООД извършва планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни решения, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите. Дружеството има значителен опит в изпълнението на високотехнологични проекти за клиенти в Европа, САЩ и Япония. Компанията е сертифицирана по ISO 9001:2000 и е 100% собственост на Бианор Холдинг АД.

* Материалът не представлява препоръка за вземане на инвестиционно решение