Билборд АД е подало документи в борсата за регистрация на емисията си на „Неофициален пазар на акции, Сегмент „А“, стана ясно от съобщение в сайта на БФБ-София.

Емисията на дружеството е разпределена в 7.5млн. броя акции с номинал 1 лев. Присвоеният борсов код е BOARD.

Билборд АД направи IPO в края на миналата година. На инвеститорите бяха предложени 1.5 млн. от акциите на компанията по метода бук билдинг, а ценови диапазон бе 5.5-7.5 лв. Цената, на която бяха удовлетворени поръчките, бе 7.30 лв. Презаписването при IPO-то на Билборд бе 13.91 пъти.