Въз основа на прието решение от Съвета на директорите на Билборд АД, на 6 ноември дружеството сключи договор за закупуване на нови 125 дружествени дяла или 25% от капитала на Инстор Медия ООД, съобщиха от компанията. Така Билборд става едноличен собственика на фирмата.

Инстор Медия ООД е с предмет на дейност вътрешна и външна търговия, производство и търговия с рекламни материали и съоръжения, рекламни услуги, дизайн, и други дейности и услуги, незабранени от закона.

Вчера акциите на Билборд поскъпнаха със 7.89% до 3.99 лв. за лот.