Компанията е сред най-новите, които се сдобиха с публичен статут малко преди да се разрази кризата в България. Какво й донесе този статут, как оцелява в най-тежкия период в глобален мащаб, какви са прогнозите за 2010. Всичко това и оценката на анализаторите - в профила на компанията днес. Досега ви представихме Петрол АД/5PET/, Етропал АД/5EO /, Монбат АД/5MB/.

 

Дружеството Билборд АД е основано през 2001 г. с първоначални интереси в областта на дигиталния широкоформатен печат.

Предмет на дейност

Дейността на Билборд АД е ориентирана в производството на широкоформатен дигитален печат на визуални рекламни материали. През 2003 година дружеството започва да инвестира и в разработването на офсетов печат. В това бизнес направление започва да работи дъщерното дружество „Дедракс” ООД. През същата година е въведена и системата за управление на качеството ISO 9001:2000.

Билборд е представител на 3М за продуктите на дивизия Commercial Graphics и е единствен оторизиран 3М Scotchprint производител. По този начин клиентите на фирмата получават допълнителна подкрепа и гаранция от световния гигант за реализирането на своите проекти.
Сред корпоративните клиенти са: Coca Cola, Pepsi, Nestle, Kraft, Shell, OMV, KFC, Praktiker, Benetton, Max&Co, Beiersdorf, McDonald’s, Carlsberg, Metro Cash&Carry, Mr.Bricolage, Billa, както и българските МобилТел, БТК, СИС Индъстрийс, ДЗИ, Загорка, Каменица, Евромаркет, Пощенска Банка и др.

Билборд има мажоритарно участие в 6 дружества - Дедракс ООД и ДиПиЕс България ООД, в които делът на компанията е по 60%, Моушън Артс с 51%, Ними Софт ООД с 51%, ИнСтор Медия ООД с 50%, Дигитал Принт ЕООД със 100%.

Финансови показатели

От началото на годината до края на третото тримесечие на 2009 г. Билборд АД реализира нетни приходи от продажби в размер на 9.529 млн. лева, което представлява увеличение на приходите от продажби с 2% спрямо същото тримесечие на 2008 г. Финансовите приходи, в размер нa 223 хил. лв., са се увеличили над 5 пъти за отчетното тримесечие спрямо същия период на миналата година. Общо приходите от дейността са в размер на 9.752 млн. лв., което представлява ръст на общите приходи с 4.05% спрямо приходите, реализирани през същия период на 2008 г. Реализираната до края на третото тримесечие на тази година нетна печалба на дружеството е в размер на 451 хил. лв., което представлява 35.82% от нетната печалба, реализирана през същия период на 2008 г.

Борсова информация

Билборд е първото дружество от българския рекламен бранш, което листва акциите си на Българската фондова борса. Компанията направи IPO в края на 2007 г. На инвеститорите бяха предложени 1.5 млн. от акциите на компанията по метода бук билдинг, а ценовият диапазон бе 5.5-7.5 лв. Цената, на която бяха удовлетворени поръчките, бе 7.30 лв. Презаписването при IPO-то на Билборд бе 13.91 пъти.

Инвестиционна програма на Билборд АД за следващите 2 години бе за 8.3 млн. лв., като средствата ще дойдат основно от IPO-то. Акционери на дружеството са Васил Генчев, притежаващ 28% от капитала, Стефан Генчев с 20%, Калин Генчев с 20% и Венета Генчева с 12%.

 

Пазарът за компанията

Марин Костурски, БенчМарк

Пикът на кризата, като че ли е отминал за Билборд АД, което става все по-ясно от последните публикувани финансови резултати на дружеството. Ако разгледаме компанията от началото на годината, ще забележим, че през първото тримесечие е реализиран ръст на продажбите на годишна база от 26% и спад на печалбата с 30% до 220 хил. лв. Второто тримесечие е най-лошо и показва спад на продажбите от 20% и 81% спад на печалбата до 159 хил. лв. През третото тримесечие се забелязва раздвижване и ръстът на неконсолидираните приходи с 13% до 3.15 млн. лв. и забавяне на спада на печалбата на годишна база до минус 27% или 72 хил. лв. Като цяло за деветмесечието приходите се увеличават с 2.11% до 9.53 млн. лв., а печалбата бележи спад с 64% до 451 хил. лв.

След анализиране на тези данни става ясно, че от тук нататък решаващо за инвеститорите ще бъде, дали последното тримесечие на годината ще доведе до подобряване на резултатите или до негативен сценарий на дружеството, което би рефлектирало върху бъдещата пазарна капитализация на Билборд.

 

От компанията

Калин Генчев, председател на Съвета на директорите на Билборд АД

Как се отрази кризата на Билборд АД?

Разбира се, че 2009 е една от най-трудните години, не само за компаниите в България и в частност – за Билборд, а и в световен мащаб. Но както знаете, Билборд и дружествата от групата имат няколко различни направления, в които работят - основно в дигиталния печат, офсетовия печат и в областта на външната реклама. В различните компании кризата се отразява по различен начин. Най-същественият проблем е по-трудната събираемост на вземанията, както и относително голямата вътрешнофирмена задлъжнялост, което пречи на нормалния работен процес. Тази година това е най-големият проблем - не толкова липсата на работа, колкото трудностите при плащането.

Очаквате ли тези трудности да отшумят през следващата година?

Това е нещо, което трудно може да се прогнозира, тъй като то е тясно свързано с влиянието на много макроикономически фактори, както и с кредитната политика на банките. „Стягайки финансовият колан” банките спряха всякакво кредитиране, а това доведе до липса на свежи средства за бизнеса. Очаквам и догодина този процес да продължи или поне до средата на 2010 г. Много зависи и какви ще са макроикономическите резултати на страната, защото ние сме като едно малко колелце на фона на цялата европейска икономика. Ако големите финансови институции започнат отново да ни обръщат внимание и се върнат чуждестранните инвестиции в България, това ще отшуми бързо. Поради всички тези причини процесът не е много лесно прогнозируем.

Очаквахте над 40% ръст на обема на производството за 2009 г. Сбъдна ли се тази прогноза?

В началото на годината разработихме доста подробен икономически модел, за да можем да направим една сравнително добра прогноза като имахме определени стратегии за развитие през тази година. До известна степен нашите резултати и прогнози се изпълняват така, както сме ги планирали. Нека да разгледам поотделно някои аспекти, които бяхме заложили.

Ръстовете, които бяха заложени в обемите, бяха основани предимно на новите ни инвестиции. Това е проектът ни във Варна, който стартира през 2008 г. и се очакваше той да бъде финализиран към началото на 2009 г. За съжаление, вследствие на стагнацията в Германия, доставката на оборудването се забави много и то беше доставено през май тази година. В резултат на това се получи един буфер от около шест месеца, през който реално генерирахме само непредвидени разходи. Това стопира експанзията ни във Варна. Добрата новина е, че от май насам вече работим с пълна сила и изпълняваме прогнозите, които бяхме заложили.

От друга страна, двата ни други проекта, които бяха заложени в икономическия ни модел като развитие на компанията, са проектите ни в Ниш и Типо принт, като наша компания. И в двете направления нашите прогнози се изпълняват.

Това, което ние заложихме като ръст на обемите, не е 100% свързано с приходите. Ние наистина имаме значителен ръст на обемите през тази година в сравнение с предходната, но в следствие на кризата имаме спадове в цените. Това естествено намалява до голяма степен и печалбата на компанията. Това не е нещо, което мен ме притеснява сериозно, тъй като това е логично през тази година. През тази година ние работим за следващата, защото тя е трудна и проблематична и е логично, че няма да има добри резултати. Като маркетингов специалист моята цел беше да мога да направя така, че да увеличавам пазарния дял на компанията. Това е посоката на експанзия в следващите няколко години, а сега моментът е много удобен.

Очаквате ли консолидация на пазара?

Процесът на консолидация в сектора, в който Билборд и дружествата от групата осъществяват своята дейност, е двустранен. От една страна, това е процесът на обединяване, структурно окрупняване на компании, осъществяващи дейността си в областта на рекламата и печата, а от друга – това е насочването на потребителите на услуги в тази област към една компания. Ние вече отчитаме сериозни индикации за наченки на консолидация и в двата аспекта, което ми дава основание да съм убеден, че през следващата година този процес ще се задълбочи.

Докъде стигна проектът „Изграждане на нова печатна база за листов и ролен печат в гр. Костинброд”?

Проектът ни все още е в процес на разработване. Изчакваме най-подходящия момент за неговото реализиране. Не сме се отказали, работим много активно като търсим сериозни партньори както финансови, така и стратегически. Тъй като считаме, че проектът трябва да бъде реализиран самостоятелно и по този начин да се минимизират рисковете за самата инвестиция. Сега ни е доста трудно да намерим партньори, но за нас това не е проект, които е спешен.

Прави ли Болборд АД инвестиции по време на криза?

Трудно е да се каже еднозначно дали инвестираме или - не. Продължаваме да инвестираме в проектите, които започнаха още през 2007 г. Това е един процес, които не е стопиран. Ние развиваме съществуващите си проекти. Но 2009 г. е годината с най-малки инвестиции за нас.

Какви се промени след като Билборд АД направи IPO?

Ползите от публичния статут за компанията ни са доста. На първо място това е доверието, което изграждаме у нашите инвеститори, във финансовите институции, а и в нашите клиенти и партньори. Прозрачността, която е залегнала в публичния статут, дава едно спокойствие и сигурност. От друга страна това изисква големи усилия не само от мениджмънта, но и от всички служители във фирмата. Публичните компании са по-малко гъвкави, те не могат да взимат решения от днес за утре, а трябва да се съобразят със специфичната регулация, да информират инвеститорите.

Прогнозни финансови резултати за края на годината?

Като цяло очаквам компанията да има ръстове в почти всичките си направления. Годината е много трудна, но очаквам за нас тя да е сравнително успешна.

 

* Вашите въпроси към мениджмънта на компаниите и към анализаторите можете да изпращате на ekip@darikfinance.bg.

* Не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!