Руският газов монополист Газпром има намерение да инвестира в технологии за производство на биогаз, за да получи по-топъл прием на европейските потребителски пазари. Компанията е подписала меморандум за сътрудничество с холандската компания Gasunie и с две руски специализирани дружества. Ще се създаде съвместно предприятие за производство на биогаз от органични суровини – информира руският бизнес вестник Комерсант.

Инвестициите в това начинание се оценяват за начало на 100 млн. евро, но перспективите са много по-големи: производството би могло да достигне дори 35 млрд. кубически метра. Според анализаторите, това е най-добрият начин за газифициране на отдалечени райони, където прокарването на газопроводи е неизгодно.

Производството на „зеления газ“ ще се осъществи първо в Русия, след което добрите практики ще се приложат и в страните от Западна Европа. От руските дружества Биогазенергострой и Евротехника посочват, че засега идеята е да се изградят 5 или 10 станции за производство на биогаз за общо 50 млн. куб.м. /еквивалентно на 25 – 27 мегавата енергиен капацитет/.

По сведение на директора на Евротехника, съвместното предприятие ще бъде учредено през второто тримесечие на 2012 г., строителството на инсталациите ще започне в началото на 2013 г., а първите доставки се чакат за началото на 2014 г.

Биогазът, който се произвежда от органични суровини, съответства по физико – технологични показатели на обикновения природен газ. Спецификата на зеления газ е, че в него могат да се съдържат микроорганизми и микроелементи, които много внимателно трябва да се неутрализират. Холандците от Gasunie са решили този проблем през миналата година, след което чак са започнали доставки на „зелен газ“ за клиенти.

Заместник председателят на Газпром Александр Медведев твърди, че Русия разполага със значителен потенциал за производство на биогаз, до 35 млрд. куб.м. в перспектива. Същото посочват и икономическите експерти – има огромно количество отпадъци в Русия, които могат да се преработят в енергоносители. Оптималното място за изграждане на инсталациите е край заводи, които дават органичен технологичен отпадък. Този отпадък може да се преработва в биогаз на място и незабавно ще се предоставя в завода.

Шефът на Gasunie Паул ван Гелдер отбелязва, че производството на биогаз е ефективен начин за утилизиране на възобновяемата биомаса, използвайки съществуващата газова инфраструктура. По този начин делът на възобновяемата енергия се увеличава по икономически оправдан начин.

Според директора по стратегическо развитие на Биогазенергострой, европейското законодателство изисква от доставчиците на природен газ да предлагат на крайните клиенти смес с не по-малко от 10% биогаз. Тоест ако Газпром иска да прави бизнес в Европа, компанията задължително ще трябва да развива зелените технологии.