Съветът на директорите на старозагорското дружество „Бисер олива” свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 21 декември 2007г. Предложението към акционерите е дружеството да стане публично и след приемането на проспект за първично предлагане от КФН дружеството да бъде вписано в регистъра на публичните дружества, съобщава „Държавен вестник”. При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на 15 януари 2008г. при същия дневен ред.

Дружеството от Стара Загора е с предмет на дейност – производство на рафинирани масла и мазнини. През тази година от дружеството съобщиха, че ще бъдат инвестирани над 4000 000евро за обновяване и модернизиране на производството. Първият етап от от реконструкция ще включва с изграждането на нова система за екстракция. Вложението в новата производствена линия е 2 млн. евро и ще заработи до 15 септември 2008 година, цехът ще бъде изцяло оборудван от фирма "Europe Crown" ­ Англия.