Има ли промяна в позицията на ръководството на борсата за търсенe на стратегически инвеститор?

За да отговоря, искам да се върна в началото на 2006 година, когато стартирахме една много мащабна програма за привличане на инвеститори на борсата. Тогава искахме да направим така, че копаниите да усетят предимствата на публичността и на капиталовия пазар. Основните въпроси, които се задаваха от публиката тогава, бяха има ли борса в България и има ли капиталов пазар въобще. След много сериозен анализ на съществуващото положение в борсата решихме, че положението за българския капиталов пазар не е никак розово, че има много проблеми и въпроси, които трябва да бъдат решени час по-скоро. Интуитивно усещахме влизането на България в Европейския съюз и изоставането ни в областта на капиталовите пазари, което щеше да бъде много лош знак за Европа. Дадохме си сметка колко малък пазар е българският и съгласувайки нещата с колегите, с инвестиционната общност, стигнахме до извода, че нашият капиталов пазар не може да се развива самостоятелно. Трябва да имаме стратегически инвеститор, който да развие нашия пазар. Разбира се, това можеше да стане единствено чрез продажбта на държавния дял.

Какво се оказа в последствие, когато започнахме да изпълняваме тази мащабна програма за развитие на капиталовия пазар и на борсата. Оказа се, че темповете, с които успявахме да свършим нещата в нашата стратегия и комуникационна програма, са много добри. Очакванията ни бяха надскочени. Пазарът започна да върви нагоре, в един момент това беше забелязано от големите борси и борсови обединения и изведнъж се оказа, че ние станахме обект на сериозен интерес от тяхна страна. Те започнаха да търсят нас, декларираха интерес да закупят държавния дял. Това бяха Дойче бьорзе, голямата групировка ОМХ , Виенската борса, Чешката борса, Борса Италиана, дори Полската борса, която е държавна, прояви интерес да закупи държавния дял на българската.

Точно в този момент, когато видяхме огромния интерес към нас, бурното развитие на нашия пазар и идването на много компании на борсата, отново след съгласуване с инвестиционната общност, започнахме да изразяваме становище, че в крайна сметка най-важното в момента за нашия капиталов пазар при така променената конюнктура, е не да търсим стратегическия инвеститор на всяка цена, а стратегически партньор. Партньор, който да ни подпомогне да обновим технологичната инфраструктура на борсата. Приоритетите тогава се промениха.

Да разбираме ли, че в този смисъл, вече сте намерили такъв партньор в лицето на Дойче бьорзе, чиято търговска платформа XETRA предстои да заработи у нас от средата на 2008 година ?

Да, засега те са нашият партньор, който ще ни предостави системата. Ние не купуваме търговската система на Дойче бьорзе, ние наемаме търговската им система. Те са нашият партньор в технологично отношение. Искам веднага да кажа, че ние няма да спрем да търсим сътрудничество и партньорство с всички борси в Европа.

А въпросът за приватизацията на държавния дял на БФБ напълно ли е изоставен?

Не, въпросът за приватизация не е изоставен, но той според мен в момента не е приоритетен. В крайна сметка Министерство на финансите като принципал ще реши дали, кога и по какъв начин да извърши приватизацията.

Какво може да се направи, за да се повиши ликвидността на БФБ? Това е един от основните проблеми, поставен за решаване с приоритет през следващата година?

Този въпрос ще бъде приоритетен дълги години още. Основният начин за повишаване на ликвидността е идването на нови и качествени компании, нови емисии акции, облигации, други финансови инструменти, разнообразяване на начините на търговия, което смятаме, че ще се постигне и чрез въвеждане на новата търговска система.

Ще съумеем ли да я ползваме в целия й капацитет?

На XETRA се търгуват около 17 хиляди инструмента. Но не трябва да забравяме, че българските инвестиционни посредници и нашите членове могат да търгуват тези инструменти при съответното членство в групировката, в Дойче бьорзе примерно. А по отношение на модела, когато за пръв път се запознах със системата, ми направи впечатление колко е опростена. Основният принцип в нея е въвеждането на поръчки „купува” и „продава”. Това е основното. Просто и ясно. От там нататък могат да бъдат подавани гейтове към различните посредници, които желаят да правят надграждане и да предоставят различни продукти на своите клиенти.

Смятате ли че са достатъчно подготвени нашите брокери за XETRA, ще имат ли нужда от обучения?

Аз нямам абсолютно никакви притеснения по отношение на българските брокери и инвестиционни посредници. Болшинството от тях са с много добра подготовка. Разбира се, ще има обучения и тестове преди пускането в действие на платформата.

Има ли надценени акции на борсата? Опитва ли се някой да мъти пазара?

Много сериозен е този въпрос, защото всякакви коментари могат да бъдат изтълкувани като манипулация. Вече действа Законът за злоупотребите с финансовите инструменти, действа Законът за пазарите с финансови инструменти, поправките в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а вече и специалната Наредба № 38 за дейността на инвестиционите посредници. Малко хора имат право да правят анализи, препоръки, да дават съвети и то при строго регламентирани условия. Това са лицензираните инвестиционни консултанти, работещи в инвестиционните посредници. Никой друг.
Още нещо. Нашият пазар все още е развиващ се пазар и в средносрочен аспект ще си остане такъв. Доскоро той се разклащаше само от слухове. Отчетите на компаниите и балансите не оказваха никакво влияние. Обаче вече не е така.

На мен в последно време ми прави впечатление в някои от вестниците, че има множество публикации с крайни внушения. Тези внушения се прокрадват между редовете и са много опасни при това крехко доверие в българския капиталов пазар. Според мен всеки, който иска да участва на този пазар, трябва да има личен финансов съветник.

Колко нови емитенти очаквате да се появят на борсата догодина и от какви сектори на икономиката ще са те?

За щастие, вече около 30 компании са декларирали намерения да излязат на фондовата борса. Опитваме се да възбудим интерес на общините във финансирането през капиталовия пазар. На две от кръглите маси имахме участници от пенсионно осигурителните дружества. Те имат много хубави виждания чрез средствата, които се акумурлират при тях, а именно да купуват общински облигации, чрез които общините от друга страна да се финансират. За съжаление все още органите на местната власт и местното самоуправление недооценяват този потенциал, а той е огромен, при това е евтин ресурс.

Ние сме анализирали отраслите, които са слабо представени на борсата и сме решили работата вече да бъде с конкретни компании и то в конкретни области.

Какво наложи създаването на продукта EX3 News и кога да очакваме старта му?

С последната поправка на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, която влезе в сила от 3 юли тази година, а също и съгласно Наредба №2 за проспектите и разкриване на информацията, влязоха в сила нови изисквания за оповестяване на информация, които са в няколко основни аспекта. Първият от тях е, че публичните компании трябва да оповестяват регулирана информация в страната и страните членки на ЕС едновременно чрез специализирани медии или информационни агенции. Борсата не е медия, нито е информационна агенция.

Идеята на борсата за EX3 News е създаването на един специализиран сайт, който вече e на довършване, да предоставим тази услуга - оповестяване на задължителна информация.

Може ли да се ангажирате с прогноза за това как ще финишира тази година?

С точни цифри не бих се ангажирала, но ще имаме нарастване в пъти и на обороти, и на пазарна капитализация. Декември по традиция е много силен месец, а годината 2007 е много силна за БФБ във всяко отношение.

В заключение, моето лично мнение е, че нашият капиталов пазар все повече започва да прилича на нормалните, развитите капиталови пазари, с всичките им предимства и недостатъци.