Медийни публикации гръмнаха с новината, че ръководството на БФБ е успяло да впише мандат до 2012 година, заобикаляйки общото събрание на акционерите като инстанция. Бърза справка в Търговския регистър потвърждава данните на изданието / виж скрийн шота/, а към 4 часа следобед, след консултация с юристите си, от борсата излязоха с отговор. От него става ясно, че данните в регистъра не са точни и са следствие на пренасяне на информация при пререгистрацията на БФБ като акционерно дружество.

Нови обстоятелства за вписване не са настъпвали, каза изпълнителният директор на борсата Бистра Илкова. Според нея с разследванията, които институцията е провела през последната година, може да са пресечени някои интереси.

Бистра Илкова, изпълнителен директор на БФБ

Госпожо Илкова, на какъв принцип е удължен до 2012 година мандатът на Съвета на директорите на борсата? Това бе съобщено днес от вестник Дневник и е видно от страницата на Търговския регистър.

Ще започна с това, че в случая се касае за задължителната пререгистрация на борсата в Търговския регистър. Тя бе извършена през месец април тази година и там не са вписани нови обстоятелства.

Пререгистрацията бе извършена чрез попълване на съответната форма по електронен път. В тази форма има множество полета, които следва да бъдат попълнени и които не позволяват да се мине напред, ако не бъдат попълнени. Едно от тези полета е „мандат”, където трябва да се попълни дата и година.

Съгласно член 233 от Търговския закон мандатът не е общ, а е индивидуален на всички от членовете на съвета. Независимо дали са преизбрани или - не, до освобождаването им от общото събрание и до вписване на това обстоятелство в Търговския регистър, те са длъжни да изпълняват функциите си. Тоест, каквато и дата да се посочи в това поле, тя би била неточна, тъй като членовете на съвета на директорите имат различен мандат.

Ние направихме запитване в Агенцията по вписванията, откъдето направиха коментар, че вече готвят промяна в софтуера и в наредбата си, като това поле ще бъде сложено вероятно с едно квадратче, тъй като идеята е в него да се пише какъв е принципният мандат на един съвет на директорите и че това посочване на конкретна дата  и година е неточно и обърква.

С оглед и на появилите се съмнения в обществото, нужно ли е свикването на извънредно общо събрание, на което да се обсъди мандата на ръководството на БФБ?

Не е задължително, това е въпрос на решение на общото събрание на акционерите. Принципният мандат е 5 години. Ние нямаме нови промени в обстоятелствата. Предстоящо е единствено вписването на Иван Такев като член на Съвета на директорите, съгласно решението на общото събрание на акционерите, но предварително чакаме да мине едномесечния срок, в който заместник-председателят на КФН трябва да се произнесе по промяната. Едва тогава ще извършим съответните действия по вписването в Търговския регистър.

Борсата ще се възползва от правото си на отговор и по още един въпрос, по който има публикация в днешния брой на вестник Дневник. В нея се казва, че въпреки желанието на всички браншови организации, борсата отхвърлs идеята за консултативен съвет.

БФБ също споделя тази идея, но на заседание от 13 юни , след разглеждане на предложението на Еврофинанс за създаване на консултативен съвет, сме дали правно становище, изпратено и в КФН.

Заблуждението на обществеността е, че въпреки желанието на всички, борсата отхвърлила идеята, а това не е вярно. Борсата продължава да работи по въпроса, но не в този му вид, а именно решенията на консултативния съвет да имат обвързваща сила, защото Съветът на директорите на БФБ е орган, който има съответните права, задължения, отговорности, докато предлагания консултативен съвет, лицата в него, не могат да имат контролни функции по отношение на Съвета на директорите.  Това противоречи на Търговския закон и на Закона за пазарите на финансови инструменти. Тоест тези лица ще имат право да сложат вето на нещо, без да имат каквато и да е отговорност. Това по-скоро би блокирало работата на регулирания пазар.

Какъв е  източникът на тези атаки, които като че ли се сипят в последно време срещу ръководството на борсата?

Вие си спомняте, че преди провеждането на общото събрание на борсата имаше една група от 3-4 посредника, които тиражираха в публичното пространство някои аспекти от работата на борсата, които бяха абсолютно необосновани. Видя се по време на събранието, а и след подадените оставки в БАЛИП, че много голяма част от общността не споделя вижданията на тези 3-4 посредника.

Така че не мога да кажа къде се крие генезисът на тези твърдения, но очевидно те не се споделят от останалите членове в гилдията. Фактът, че БАЛИП се разцепиха, има ново ръководство, е показателен. Аз мисля, че борсата е доказала, че работи съгласно закона, спазвайки нормативните изисквания и разпоредби и в интерес на акционерите си и в интерес на инвеститорите и работи за изграждане на доверието в пазара. Подобни безпочвени твърдения могат само да доведат до негативно отношение към капиталовия пазар. А аз мисля, че в такъв момент българския небанков финансов сектор няма интерес от дестабилизиране на капиталовия пазар, даже напротив!

Ще търсите ли някаква отговорност за както ги наричате тези "заблуждения на обществеността"?

Органът, който регулира дейността на капиталовия пазар, това е КФН. Евентуално комисията би могла да извърши проверки по тези случаи, по нещата, които се тиражират в публичното пространство. Но искам да кажа, че миналата година борсата също извърши доста проверки на българския капиталов пазар. Може би някъде са пресечени интересите на някои инвестиционни посредници. Но фактът, че гилдията се разцепи по тези въпроси показва, че борсата е била на прав път.