Алтернативните форми за финансиране на бизнеса и основно фондовете за дялов и рисков капитал, както и бизнес ангелите напоследък набират все по-голяма популярност. Това коментира в интервю за БТА изпълнителният директор на българска академия за мениджмънт и банкиране МBAcademy Теодор Георгиев. 

Според екипа на академията би следвало да очакваме увеличаване на интереса на бизнеса към дяловото инвестиране заради по-трудния достъп до традиционен финансов ресурс като банковите и облигационните заеми в момент на криза. 

От нетрадиционните форми за финансиране на бизнес проекти може би най-популярни са фондовете за дялово инвестиране и бизнес ангелите, каза за БТА Теодор Георгиев,
който е финансист и организатор на различни курсове за финансово и банково обучение. 

Бизнес ангелите са богати физически лица или група от инвеститори, които имат опит и разполагат със свободни средства. Те инвестират в ранна фаза от развитието на бизнеса.
Обикновено се включват в нови или развиващи се бизнеси с висок потенциал и в замяна получават дял от компанията, обясни Георгиев.

Фондовете за дялово инвестиране са колективни инвестиционни схеми, създадени с цел да закупуват дялово участие в различни компании. В зависимост от тяхната стратегия
фондовете за дялово инвестиране се делят на фондове за рисков капитал, фондове за развитие, предоставящи mezzanine финансирането, заемен капитал (дълг), финансиращи мениджърско изкупуване (MBO и MBI) и други. 

Разликата между фондовете и бизнес ангелите е, че ангелите финансират компании в по-ранна фаза, докато фондовете за дялов капитал - в по-напреднала фаза, когато бизнесът вече има история и развитие, посочи Георгиев. 

Макар че доскоро алтернативните форми на финансиране не бяха много познати и използвани от бизнеса у нас, сега компаниите вече търсят алтернатива на традиционното финансиране чрез банкови кредити, отчитат лекторите и експертите на МBAcademy.

Причината този интерес да се събуди сега е, че до преди няколко години бизнесът е използвал единствено банковите кредити за дългосрочно финансиране на своята дейност и не е имал нужда от алтернативи. От друга страна много малък брой фондове за дялово инвестиране са приемали България като интересна инвестиционна дестинация и са изчаквали хармонизиране на законодателство у нас с това на Европейския съюз.

Един предприемач се нуждае от дългосрочен капитал, когато иска да развива компанията си финансово стабилна, без да се притеснява от ликвидни проблеми, посочи Георгиев. Два са източниците на такъв вид капитал - дългосрочен дълг или дялов капитал. Много предприемачи предпочитат да вземат кредит (дълг), за да не предоставят собственост в своите компании. Това обаче не винаги е осъществимо и дяловият капитал се оказва източник на финансиране за компанията.

Както бизнес ангелите, така и фондовете за рисков капитал, предоставят средства за компании в по-ранен етап от тяхното развитие, които нямат други варианти за неговото
намиране, обясни Георгиев. Освен капитал, тези инвеститори често предоставят на компанията ново know-how, опит, контакти. 

Присъствието на силен партньор в компанията може да й помогне да привлече нови пари в бъдеще, достъп до нови пазари, както и да послужи като положителен сигнал към пазара, че това е добра компания и така ще й е по-лесно да намери добри служители и нови клиенти в бъдеще. Според екипа на МBAcademy дяловите инвеститори (включително тези в рисков капитал) в момента са засилили своята активност спрямо България. Има доста фондове на пазара, които активно търсят инвестиционни възможности в България и региона на ЦИЕ, заяви Теодор Георгиев. 

На българския пазар оперират и международни институции, целящи подпомагане развитието на отделни икономически сектори - например IFC, EBRD, Black Sea Trade and Development Bank, добави финансистът.

Всяка компания с интересен продукт или услуга, която може да предложи добра абсолютна възвращаемост, би могла да привлече рисков капитал, смятат експертите.
Най-интересни са тези сектори, които са традиционно силни за България - информационни технологии, разработка и поддръжка на софтуер, енергия, включително зелена енергия, но също и земеделие и туризъм, отбеляза директорът на МBAcademy. 

Георгиев коментира, че най-важно е българските компании да се фокусират върху развиването на нови технологии и бизнес модели, отколкото да се превърнат в подизпълнител на техния западен конкурент.

Бизнес ангелите обикновено участват с капитал в размер на 25 хиляди до 250 хиляди евро и целят да получат миноритарен дял в компанията, в която инвестират, посочи Теодор Георгиев. В България обаче практиката показва, че такъв тип инвеститори участват дори с по-малки суми, срещу което искат мажоритарен дял в бизнеса, добави той. 

Според екипа на бизнес академията този тип инвестиции в стартиращи бизнес проекти в България ще се увеличават. От една страна, защото има изключително креативни
млади български предприемачи, които не биха имали други варианти за финансиране на техните добри идеи и от друга - защото има вече и различни инициативи, подети от Българска Мрежа на Бизнес Ангелите (BBAN) и ИАНМСП с различни техни програми, коментира Теодор Георгиев.

Въпреки навлизането на алтернативните начини за финансиране фирмите няма да се откажат от банковото кредитиране, в повечето случаи двете форми на финансиране се допълват, посочват от МBAcademy. 

В края на февруари - от 25 до 27 февруари, MBAcademy организира семинар на тема "Дялово инвестиране и рисков капитал" с лектор Гевин Райън, дългогодишен инвестиционен банкер в различни европейски финансови институции и управляващ
партньор в инвестиционна холдингова компания, инвестираща в развиващи се европейски пазари. Семинарът ще предостави информация за ролята и операциите на инвестициите в рисков и частен капитал и фондовете, които работят в тази индустрия.