Бизнес кредитирането се раздвижва сериозно, отчитат от Кредитекс. По данни на анализаторите - всеки четвърти /25%/, кандидатствал за бизнес заем през първите 4 месеца на 2010 г., е получил одобрение за финансиране. Броят нараства в сравнение със същия период на миналата година /януари-април/, когато всеки шести /17%/ от подалите искане е имал положителен отговор.

От дружеството обаче продължават да отчитат едни и същи грешки на фирмите, които кандидатстват за заем. Често собствениците им не знаят за какво точно са им необходими средствата, надценяват обезпечението и спестяват или укриват информация, за да получат по-бързо искания заем. 

Според четири основни критерия се оценяват търсещите фирмен заем и преди, и по време на кризата. На първо място се гледат възможностите да се изплаща кредитът с реалните постъпления от дейността на едно МСП. На второ – желанието на фирмата да сподели риска с кредитора чрез самоучастие или залог на ценни активи, като основно жилище или производствена база. Третият и четвърти критерии са ясно определената цел, за която ще се използва заемът и добрата кредитна история на фирмата.

Нов критерий при анализа на потенциалните кредитополучатели през 2010 г. е как фирмата се справя в условията на криза. Този анализ дава допълнителна информация за рисковия профил и гъвкавостта на една компания, за това може ли тя да се настройва успешно спрямо променящия се пазар.