Бизнесът поиска данъчна амнистия като мярка за излизането от финансовата и икономическа криза. Това стана ясно на извънредно заседание на Консултативния съвет към Националната агенция за приходите. В съвета участват най-големите работодателски и браншови организации в България. Данъчните пък са представили отчета си за първото тримесечие. Постъпленията от данъци и осигуровки са намалели с 843 млн. лв. в сравнение с първите три месеца на 2009 г.

Данъчна амнисития за недекларираните доходи от законен бизнес – това са предложили представители на най-големите фирми в сферата на строителството, туризма, енергетиката, търговията с автобили и други. В заседанието са участвали представители на 50-те най-значими за икономиката ни браншове. Те са дали и още едно предложение - да се въведе облагане с данък при източника за всички трансфери към офшорни зони. Тази мярка вече е дала положителни финансови резултати във Франция и Испания, където съществува 25 % данък за преводи към офшорни зони. Въвеждането на такъв данък ще изсветли икономиката, смятат бизнесмените.

Участниците в Консултативния съвет са обсъдили и тенденциите в приходите в бюджета. Постигната е договореност до 5 май браншовите организации да подготвят прогнозни данни за приходите си до края на годината, респективно за данъчните и осигурителни задължения, който очакват да възникнат. На следваща среща тези параметри ще бъдат обсъдени отново, стана ясно още на срещата.

От НАП представиха статистическа информация за постъпленията в бюджета за първите 3 месеца. Приходите, събирани от агенцията, са намалели с 843 млн. лв. в сравнение с първото тримесечие на 2009 г. 115 000 нови безработни са се появили на пазара на труда за същия период, сочат още данните на НАП. Най-засегнатите от кризата отрасли са строителството, туризмът и добивната промишленост, казаха още данъчните експерти.