Министерството на икономиката трябва приоритетно да работи за намаляване на административната тежест и регулациите върху бизнеса.

За това настоя ръководството на Българската стопанска камара на среща в министъра на икономиката Божидар Лукарски днес, съобщиха от Министерството на икономиката.

Трябва да реституираме правото на обществото в отношенията му с администрацията, призова председателят на Управителния съвет на БСК Сашо Дончев.

По думите на зам. - председателя на камарата Камен Колев, Закона за ограничаване на административната тежест в момента не работи ефективно.

Според него е необходима промяна в 82 законови актове, които затрудняват бизнеса с излишни регулации.

Освен това, съществуват над 350 лицензионни, регистрационни и разрешителни режими, които се администрират от общините в нарушение на законодателството и създават предпоставки за корупция, добави Колев.

От БСК настояха още да се спазва принципът за разходна ориентираност на таксите по лицензионните и регистрационни режими. В момента администрацията формира печалба от различни такси за сметка на бизнеса и гражданите, смятат от камарата.

БСК настоя също за включване на обществените поръчки в електронното правителство и за типизиране на документацията за кандидатстване. Това ще доведе до прозрачност на процеса и намаляване на възможностите за корупция при търговете.

Министър Лукарски призова членовете на БСК да предложат проекти за включване в Плана за инвестиции и растеж на ЕК, известен като плана Юнкер. Той информира ръководството на БСК за намерението на Министерство на икономиката да възобнови работата на Съвета за икономически растеж и покани камарата да участва в дейността му.