Българският бизнес купува природен газ на монополно високи цени. Това заяви изпълнителният директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Евгени Иванов. По думите му – българското правителство трябва да осигури връзката на българската газопреносна мрежа със системите на съседните страни. По този начин ще може да се купува газ от европейската борса на реални цени, а не на по-високи. Според Иванов – напълно реално е газовата криза отново да се повтори. Ето какво каза Иванов: Отново ни тикат в затворения кръг: газ от Русия, минава през Украйна, ще дойде, няма да дойде, ще го спрат, няма да го спрат, това е безобразие. Монополно измислени високи цени, второ, не забравяйте, че руският газ е по-беден, отдаването на топлоенергия е по-малко отколкото на оманския и египетския газ. Цената може да слезе още по-ниско. Кризата не е свършила, напротив. Тя е латентна.

През зимата възможно ли е да се стигне отново до ситуацията от януари тази година?

Абсолютно е възможно. Абсолютно. Нищо не е мръднало. Нищо не е променено.

Тоест ние стоим единствено на отношенията Украйна-Русия?

Абсолютно. А ние не искаме да стоим на добрата воля на българското правителство, да реши откъде ще внесе газ. Ние трябва да внасяме на възможно най-ниската цена.

В момента колко по-скъп газ се внася в България отколкото е реално?

Два пъти. Ад говоря за газ, който може да бъде закупен на борсите на пазарен принцип. Свържем ли се турската система и с гръцката система веднага можем да купуваме вече на световните борси.