Още в началото на 2010 година инвестиционната общност по всичко личи залага много на евентуалната приватизация на БФБ и на листването на части от държавни компании, за да се съживи пазара. От друга страна обаче в момента, в който повечето анализатори смятат, че се намираме точно на дъното, бюджетът е меко казано затегнат и междуфирмената задлъжнялост е набрала висока скорост, компаниите, които изпълняват държавни поръчки и търгове, разчитат най-сетне да си получат парите за проектите, по които работят. 

 

Васил Велев, член на Управителния съвет на БСК, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България, изпълнителен директор на Стара планина холд АД

Очакванията на бизнеса са 2010 г. е да бъде една тежка година, не по-лека от 2009 г., но по-различна от нея. Надяваме се, че ще се усети тенденция за ръст през второто тримесечие. Все повече компании ще отчитат ръст на продажбите през второ и трето тримесечие на годишна база, но това е така, защото ще се сравняват със същия период на 2009 г., през които продажбите на много места се бяха сринали. Ние ще имаме неголям ръст в индустрията тръгвайки от много ниска база, която се сви. Все пак очакваме в индустрията да тръгнем в посока нагоре. Това важи и за добивната промишленост и за експортно ориентираните отрасли. За сектора на обслужването очаквам задържане и по-скоро спад. Селското стопанство е по-скоро функция на годишните условия и е трудно да се прогнозира.

Безработицата ще продължи да расте поне до третото тримесечие. Според мен тя ще надмине 13%.

Положителното на 2010 г. е, че ще се промени тенденцията за спад и ще има постепенно възстановяване. Лошото от миналата година са изтънелите резерви както на бизнеса, така и на домакинствата в резултат на две последователни недобри години. Това, което ще очакваме, е по-доброто регулиране. Миналата година беше изпусната в това отношение. Не се направи почти нищо, тъй като имаше изборни кампании, след това новото правителство навлизаше в управлението. Сега очакваме реализация на редица цели в посока на по-добро регулиране. Имам предвид оценка на въздействие на нормативните актове, въвеждане на мълчаливото съгласие, обслужването на едно гише или без гише – електронното правителство. Всичко това би трябвало да доведе до намаляване на корупцията и до свиване на сивия сектор .

Също така очакваме през новата година държавата да си изпълнява договорите, да плаща изпълнените обществени поръчки, договорите по финансиране на еврофондовете, да възстановява своевременно ДДС и т. н.

Фалитите са факт – те са неизменна част от бизнеса, особено по време на криза. Няма как да се разминем. В областта на строителството вече редица компании затвориха. Затвориха редица дружества и в секторите машиностроене и електротехника, някои от тях ще възстановят дейността си, други няма да могат.

През годината, която започна, очаквам и лихвените равнища да са на обосновани и икономически нива. Не е нормално да има лихви по допозитите 10% при нулева инфлация, а оттам и лихви по кредитите над 10%. В това отношение според нас има известно абдикиране от страна на регулаторните органи, в това число БНБ и Министерство на финансите.

Надяваме се да се вкара и малко повече ред в управлението на държавната собственост. Надяваме се да стартират и някои енергийни проекти, изграждането на пътната и екологичната инфраструктура.

Що се отнася до капиталовия пазар прогнозите са за малко повече устойчивост, по-малко волатилност. Като цяло възходящ тренд през тази година с умерени темпове.

Според мен е напълно реално всички тези неща да се свършат за една година. Не в пълния обем разбира се, но част от тези дейности е необходимо постоянно да бъдат извършвани.

 

Николай Михайлов, председател на Съвета на директорите на Трейс Груп Холд АД

Очаквам, че спадът на българската икономика ще продължава да се задълбочава като първите месеци на годината ще бъдат изключително тежки за бизнеса като цяло. В България положителни сигнали за стабилизация можем да очакваме едва през есента на 2010 г., когато реално ще започнат  разплащания със свежи пари от европейските фондове. 

В този междинен период на липса на финансови рерурси, очаквам да се намеси държавата като подкрепи икономиката, в това число и целия инфраструктурен сектор. В противен случай, рецесията ще се задълбочи. Очаквам, че по-голяма част фирмите и през следващата година ще продължат да съкращават хора. Процесът може да бъде ограничен само с помощта на държавата и програмите за заетост.

Очаквам, че правителството ще започне да се разплаща със строителните фирми по вече изпълнени договори и да стартира нови проекти, за които да има гарантирани средства. Бизнесът трябва да бъде сигурен, че след като поеме ангажименти, няма да бъде подведен от държавата. Защото зад нас стоят хора и екипи, които очакват срещу труда си да получат сигурност и възнаграждение. 

Въпреки сериозната криза в България, се надявам, че инфраструктурният сектор има потенциал за растеж през 2010 г. Големите ни надежди са насочени към строежа на възловите магистрали Тракия, Черно море, Люлин и Струма , както и към строителството на метрото в столицата и към проектите от ОП Околна среда.

 

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!