Недобре развитата българска онлайн система за осигуряване и презентиране на работна ръка пречи за дългосрочното командироване на наши специалисти в Австрия. Това заяви собственикът на Дарик радио Радосвет Радев на форум, посветен на възможностите за развиване на бизнес в Австрия.

Радев изтъкна, че за да се командироват дългосрочно български специалисти за работа във Виена например, е нужна документация, която се обработва от властите в продължение на месеци. Ако се наложи експертът да бъде командирован по спешност обаче, това е почти невъзможно.

„Има различни възможности, които са свързани с временен статут на български експерти там, които са, разбира се, допълнително комплицирани от все още несъздадената добре и работеща онлайн българска система за осигуряване и презентиране на собствените си работници. Например вие можете да командировате ваш експерт там, който да работи три, пет, шест месеца. Това е нещо, което австрийската държава приема, приема вашето право да го командировате, но едновременно с това, за да бъдете перфектни, трябва да се извади формуляр, който се нарича Е 101, който е общо взето нещо като универсална легитимация на този български работник в целия Европейски съюз, който обаче трябва да бъде изваден от Министерството на труда и социалната политика, НОИ и още няколко ведомства са се наредили. Тоест ако на вас ви се наложи утре да командировате човек и той да остане за три или за шест месеца, приемете, че е абсолютно невъзможно. Да, може да има къси командировки за пет дни - в понеделник сутринта да замине и в петък вечерта да се върне този човек. Но едно такова по-дълго опознаване на средата, на проекти и така нататък просто е нещо невъзможно", обясни Радосвет Радев.

Той изтъкна, че австрийската работна ръка е с много висока производителност на труда. По думите му до голяма степен австрийското и българското данъчно облагане са сходни, което също помага на нашите инвеститори. Като цяло страната предлага изключително добра бизнес среда, допълни Радев.

„Понеже част от моето портфолио е и в туризма, искам да ви кажа, че оборотът, който прави австрийската ми компания, в България се прави в компания, която има осем пъти повече работници и като стойност на активите е три пъти по-скъпа. Стойността на активите в България е по-висока от тези, които съм инвестирал в Австрия. Не знам дали съм прекрасен пример за успешен български бизнесмен във Виена, но във всички случаи опитът ми във Виена се надявам, че ще ме направи много полезен в бизнеса ми в България", каза Радев.

По време на форума бяха изтъкнати предимствата за българските компании от т.нар. двойно листване - едновременно на Българската фондова борса и на Виенската фондова борса.