Бизнесът се противопоставя на плановете на правителството за въвеждането на възможността за възлагане на поръчки без търг или конкурс на кандидати (in-house поръчки) с изменение на закона за обществените поръчки, които бяха гласувани на първо четене в праламента.

 

Според БСК отсъствието на изисквания към свързаните с възложителя фирми като оборот, квалификация на персонала, опит и др. ще доведе до масово създаване на собствени фирми от възложителите с основна цел обсебване на ресурсите, неконтролируемо харчене на публични средства и вътрешна корупция.

 

Това ще означава повечето общини и държавни институции да създадат собствени охранителни, застрахователни, строителни, ремонтни и т.н фирми, чрез които да усвоят парите.

 

Тази възможност ще доведе до елиминиране на конкуренцията, отсъствие на справедливо определяне на цената на поръчката и на условията за нейното възлагане. Като резултат ще бъде налице опасност за източване на бюджетни и обществени средства.

 

Възлагането на „собствени” фирми от страна на възложителите ще ограничи и свие рязко пазара на обществени порчъки и достъпа на малкия и среден бизнес до тях, ще влоши тяхното финансово състояние, ще отблъсне чуждестранните инвеститори, ще доведе до скрито одържавяване на икономиката и допълнително ще влоши ефективността на разходване на публичните средства, по който показател страната ни е на последно място в Европейския съюз.