След като през 2011 г. за първи път след кризата е имало реален ръст в броя на предлаганите работни позиции, през 2012 г. тази тенденция ще се запази. Бизнесът ще търси най-вече финансисти и IT специалисти.

Около това мнение се обединиха водещите сайтове за набиране на персонал и компании за човешки ресурси. Според Надя Василева, генерален директор на Manpower, в момента се търсят най-много финансисти, анализатори и счетоводители заради несигурността в икономиката.

Парадоксът е обаче, че именно в секторите, за които има най-голям брой обяви, най-трудно се намират качествените служители. Деян Султов, управляващ съдружник в Buljobs.bg, разказа, че в "ИТ и Телекомуникации" традиционно се търсят висококвалифицирани служители и затова свободните работни места се запълват по-трудно, тъй като работодателите търсят специфичен набор от умения.

Има предложения, за които кандидатстват над 1000 души за едно място, докато при други професии, като тези в информационните технологии, има сериозен недостиг и позициите не могат да се запълнят изцяло, посочиха от jobs.bg.

„Работодателите трудно попълват места на висококвалифицирани специалисти като техници, инженери, мениджъри и ИТ специалисти. От страна на търсещите работа най търсени са професиите в секторите "Транспорт и логистика", "Производство", "Строителство и архитектура", "Търговия и продажби" и "Ресторантьорство и хранително-вкусова", заяви още Деян Султов от Buljobs.bg.

Аутсорсингът ще продължи да се развива в България и през 2012 г., като ще включи и нови направления, смятат от Jobs.bg. Оказва се, че до месеци на пазара у нас ще навлезе за първи път чужда компания, която ще наеме между 200 и 300 служители само през тази година в сферата на счетоводството и финансите, както и обработка на документи, посочи Ани Димитрова, директор „Корпоративни комуникации” в интернет платформата.

Плановете през следващата година са заетите в тази организация да достигнат до 1000 души. Според данните за 2011 г. на jobs.bg най-значително увеличение е регистрирано в сектора на информационните технологии, администрацията, ресторантьорството, туризма и хотелиерството. Данните на сайта сочат, че за 20 000 оферти средно се подават 1,8 млн. броя CV-та на месец. За цялата 2011 г. са подадени 253 хил. обяви, или 23% ръст на годишна база, а изпратените автобиографии за тях са 23,8 млн., което е с 13% повече спрямо 2010 г.

Според Василева милиони работни места са незапълнени заради различните компетенции на хората, от една страна, и изискванията на работодателите, от друга. За да се справят с тази ситуация, фирмите трябва да разширят обхвата на търсене с хора от други сектори. По думите й бизнесът много ще пострада, защото скоро ще има вълна от хора, които ще излязат от работната среда, и няма да има кой да запълни липсите. Младото поколение, което стартира работа, не харесва това и бързо се преориентира. Все повече млади се опитват да създадат нещо свое и създават нов вид предприемачество.

Султов обясни още, че освен данъчни и други финансови стимули за бизнеса би могло държавата да помисли и за допълнително стимулиране на незабавната реализация в бизнеса на новозавършващите специализирани кадри. А пък Василева от Manpower препоръча агенциите за временна заетост да бъдат стимулирани, като се опростят процедурите и се намалят сроковете както за уволнения, така и за назначения.