Проектобюджетът за 2010 година бе приет в Народното събрание на първо четене при липса на каквито и да било дебати, което е прецедент.

Възстановяването на положителното развитие на икономиката се очаква да започне през 2011 г. Това каза премиерът Бойко Борисов при обсъждането на Бюджет 2010 г. тази сутрин. Той представи основните параметри на проекторамката за следващата година, като гарантира, че държавните разходи са под контрол. Сред основните цели, които премиерът постави за следващата година, е поддържането на фискална стабилност. Ето какво още каза премиерът:

С бюджета за 2010 година на практика стартира политиката на правителството на европейското развитие на България. Като основна мярка за постигане на устойчивост на макроикономическата система правителството се ангажира с поддържане на балансиран национален бюджет, в който не са включени средствата от европейски фондове и програми.

Балансираният бюджет е в подкрепа на усилията за възстановяване на икономиката и доказателство, че държавните разходи са под контрол. Той е ясен сигнал да стабилността на публичните финанси в България. Поддържането на валутен борд, благоразумна фискална политика и стабилна банкова система създават най-адекватните условия за възстановяване на икономиката и са важни аргументи в преговорите ни за присъединяване към ERM ІІ.

Днес от първостепенно значение е преодоляването на последствията от свиването на световната и максимално бързо възстановяване на българската икономика. Основните инструменти на икономическата политика са в сферата на фискалната политика и структурните реформи.

В резултат на по-късното проявление на негативните ефекти от кризата в България прогнозите за развитие на националната икономика през 2010 година са за икономически спад от 2 процента в реално изражение. Възстановяването на положителното развитие на икономиката се очаква да започне през 2011 година.

От своя страна финансовият министър Симеон Дянков заяви, че това е най-трудният бюджет от десет години насам заради прахосничеството на предишното правителство. Ето какво още каза той:

Проектобюджет 2010 година е труден бюджет, най-трудният от поне десет години насам. Това е заради прахосничеството на тройната коалиция, довела държавата до дефицит в края на своето управление. Това е труден бюджет и защото се приема в разгара на световната икономическа криза. От октомври тази година правителството вече намалява дефицита за 2009 година и се опитва да го балансира до края на годината, както и да постигне балансиран национален бюджет за следващата 2010 година

Премиерът Бойко Борисов каза, че пенсиите през следващата година ще се осъвременяват в зависимист от икономическото развитие на страната. Припомням, че в макрорамката няма предвидено увелеличение на пенсиите. По думите му политиката по доходите в бюджетния сектор ще бъде насочена към по-пълно обвързване на заплатите с производителността на труда. Министър-председателят каза, че финансирането в областта на висшето образование, науката и иновациите ще обвързва с резултатите.

* допълнен вариант