"Дефицитът на консолидирана основа остава същият, промените, които са направени, на практика са вътрешни, така че не бих ги квалифицирала като големи", каза Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. Промени в приходите – увеличение или намаление няма, основно промените са в разходите и в трансферите между различните бюджети, обясни Менда Стоянова.

 

Увеличават се разходите за образование с 40 млн. лева, от които 22 млн. лева за висшето образование и 18 млн. лева за средното образование. 10 млн. лева ще отидат за Министерството на културата за подкрепа на реформата, която правят там, 10 млн. лева за Министерството на правосъдието, където има ангажимент по европейски документи във връзка с българските затвори.

 

Другите промени касаят трансферите между различните бюджети. Има промяна в трансфера от бюджета на НЗОК към републиканския бюджет в размер на 340 млн. лева. Има промяна в трансфера обратно – от републиканския бюджет към бюджета на Държавното обществено осигуряване, тъй като с вдигането на осигурителната вноска с 1.8 % има допълнителни собствени приходи от осигурителни вноски, които пък от своя страна рефлектират в намаление на субсидията от републиканския бюджет към бюджета на Държавното обществено осигуряване около 372 млн. лева, каза председателят на бюджетната комисия.

 

Тези промени в разходната част са вътрешни и не рефлектират върху общата макрорамка, която се запазва същата като приетата на първо четене - планираните приходи са в размер на 25.8 млрд. лв., а разходите 27.8 млрд. лева. Прогнозираният растеж е 3.6%, а очакваният дефицит 2.5 % от БВП.

 

Много внимателно сме оглеждали всички предложения, но за съжаление 90 % от тях бяха за увеличаване на разходите, без да посочват конкретен и то истински източник за едно такова увеличение. Това са основно предложенията на БСП, които чисто формално, за да ги обвържат с източник, имат едно предложение за увеличаване на приходите от данъци с 2 млрд. лева. Вероятно колегите ще го аргументират в зала на база на макро съотношения, но аз мисля, че когато се говори за приходи и те ще бъдат записани в бюджета и срещу тези приходи ще бъдат записани ангажименти за разходи, трябва да се подхожда изключително прецизно. За мен е безотговорно да се планират приходи, които не е сигурно, че ще дойдат и че въобще е възможно да дойдат. Тогава това означава да поставим под съмнение финансовата рамка и финансовата стабилност на страната, каза Менда Стоянова. Агенция Фокус