Депутатите приеха бюджета на държавата за 2016 г. и актуализираха бюджета за тази година, информира Фокус.

В рамката, заложена от правителството, предвидените приходи са в размер на 20 млрд. 623 млн. 591 хил. лв., одобрените разходи са в размер над 10 млрд. 970 млн. 701 хил. лв., от които за капиталови разходи са отделени 2 млрд. 534 млн. 322 хил. лв.

Общият размер на одобрените трансфери е в размер на 10 млрд. 526 млн. 027 хил. лв., от които за общините са е предвиден трансфер от 2 млрд. 662 млн. 137 хил. лв. В предложените параметри на бюджета е предвидено отрицателно бюджетно салдо в размер на 1 млрд. 842 млн. 047 хил. лв.

Депутатите гласуваха актуализацията на бюджета за 2015 г., с което дефицитът на страната се увеличава от 2,2 млрд. лв. на близо 2,7 млрд. лв. Общият размер на актуализираните средства е приблизително 882, 5 млн. лв. 

Парламентът реши увеличение на средствата за трансфери за европейски проекти и програми с 494.7 млн. лв. и средства за допълнителни фискални мерки в размер на 387 млн. 800 хил. лв., с които се покриват разходите на 13 министерства. 

От тях най-много са средствата, отделени за Министерство на вътрешните работи в размер на 180 млн. лв., Министерство на отбраната – 57,2 млн. лв., Министерство на правосъдието 20 млн. лв. и 3,2 млн. лв. за Националната служба за охрана.

Въпреки критиките на опозицията депутатите замразиха част от социалните плащания – като майчинските, който остават в размер на 320 лв., но увеличиха минималната работна заплата на 420 лв. от 1 януари. В рамката на проектобюджета за следващата година е предвиден растеж от 2% и също толкова дефицит. 

Сред основните параметри на бюджета са 129 млн. лв. повече за здравеопазване, а в бюджета на Държавното обществено осигуряване е предвидено увеличение на минималната работна заплата на 420 лв. 

Управляващите спазиха обещанието си и между двете четения на законопроекта за държавния бюджет премахнаха текстовете, с които се орязваха социалните придобивки на полицаите и заетите в сектор „Сигурност”. 

Повече пари получават и заетите в сферата на културата – библиотекари, служители в музеите и галериите. След като бе гласувано и последното приложение на закона за бюджета за 2016 г. министърът на финансите Владислав Горанов благодари на колегите си за конструктивния дебат и заяви, че бюджетът е добър, защото запазва ниската данъчна тежест и дава перспектива на българските граждани за стабилност.