Бюджетният дефицит на Гърция е намалял с 39.7 процента на годишна основа през първата половина на 2010 г., леко надвишавайки целта, поставена в спасителния план на ЕС и МВФ, съобщават днес гръцките медии.

Европейската централна банка (ЕЦБ), Международният валутен фонд (МВФ) и Европейската комисия (ЕК) бяха поставили за цел намаляване на дефицита с 39.5 на сто.
           
За да постигне тази цел, гръцкото правителство трябваше да намали разходите с 10 процента, главно чрез намаляване на заплатите на държавните служители.
           
Приходите в бюджета обаче все още изостават от очакванията. Приходите от данъци са се увеличили с едва 4.1 процента, докато поставената цел беше 13.7 на сто.

Цифрите, оповестени от гръцкото министерство на финансите, вече бяха предоставени на екип от експерти на ЕЦБ, ЕК и МВФ, който направи инспекция в началото на август.

Представителите на трите институции заявиха, че Атина може да разчита на следващия транш в размер от 9 млрд. евро от спасителния кредит, отпуснат на Гърция от МВФ и страните от еврозоната.

Международните финансови инспектори като цяло бяха удовлетворени от предприетите от Гърция рестриктивни мерки, но поискаха допълнителни реформи, включително отварянето на защитени сектори на икономиката и приватизацията на държавни предприятия. БТА