По предварителни данни бюджетният дефицит за месец септември е 62.3 млн. лв., съобщават от Министерство на финансите.

Приходите възлизат на 1.959 млрд. лв., а разходите на 2.021 млрд. лв.

По данни за изпълнението на Консолидираната фискална програма за периода 1 януари – 31 юли 2009 година. бюджетното салдо е влошено с 1.472 млрд. лв.