По данни за изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) още в средата на месец юли бюджетът е на дефицит, съобщиха от Министерството на финасите.

По оперативни данни бюджетното салдо по КФП към 17.07.2009 г. е отрицателно и е в размер на 202.1 млн. лева, а към края на месеца дефицитът вече е достигнал 372.4 млн. лв., сочат данните на ведомството.

Така се потвърждават очакванията за увеличените разходи в периода до изборите, както и значителните по размери поети ангажименти, които допълнително ще затруднят изпълнението на бюджета до края на годината, съобщават от Минстерството на финансите.

Общият размер на приходите и помощите по консолидираната фискална програма за седемте месеца на 2009 г. е в размер на 14.819 млрд лв., което е 83.4 % от разчета за периода. Изпълнението на приходите, спрямо консолидираните разчети спрямо бюджета за 2009 г. е 45.5 %., а постъпленията са 90.1 % от тези за същия период на миналата година.

Пак според Министерството на финансите, разходите по консолидирания бюджет за изминалите седем месеца на годината са за 15.192 млрд. лв., което е 50 % от годишния разчет. Увеличението спрямо същия период на миналата година е с 24.3 %, като този темп не съответства на значителното изоставане в бюджетните приходи.

Вчера лидерът на БСП и бивш вече премиер Сергей Станишев заяви след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, че независимо от трудното изпълнение, към края на юли бюджетът е бил с излишък.

Министър-председателят Бойко Борисов и вицепремиерът Симеон Дянков  са поканили бившия премиер Сергей Станишев и бившия финансов министър Пламен Орешарски лично да представят документи за изпълнението на бюджета.