С 219 гласа "за" Камарата на представителите в Конгреса на САЩ одобри финансовата план-сметка на здравната реформа, предложена от президента Барак Обама.

Програмата ще покрие нови 32 млн. американски граждани, като целта е да се обхванат 95% от населението пад 65-годишна възраст. Стойността й на програмата е за $ 940 млрд., които ще бъдат разходвани през следващите 10 години. Дефицитите в здравеопазването ще бъдат намалени със $ 138 млрд.

За пръв път повечето американци ще бъдат принудени да си направят здравни застраховки, като при отказ са предвидени наказания. Значителна част от средствата, предвидени за здравната реформа, ще бъдат насочвани като помощ към семействата с годишен доход до $ 88 хил.

Друго важно направление на реформата е въвеждането на система за доплащане на лекарствата. Голяма част от стойността на медикаментите ще бъде покривана от фармацевтичната индустрия.

Здравната реформа предвижда и облекчени условия за кредити на фирмите, които осигуряват здравно своите служители.