България заема средно положение - с 56 % - в класацията на международния индекс  „Отворен бюджет 2010”, обяви управляващият партньор в Индъстри Уоч Лъчезар Богданов. Той представи данните от индекса. 

Данните са от миналата година и обхващат информацията от един бюджетен цикъл – от есента на 2008 до същия период на 2009 г. По прозрачност и публичност на бюджета страната ни се нарежда между Аржентина и Уганда. Данните сочат, че сме по-прозрачни в държавния бюджет от държави като Албания и Македония.

Изследването показва, че България се справя много добре в публичността на текущите данни за изпълнението на бюджета на касова основа. Липсва обаче достатъчно прозрачност в изпълнението на оперативните програми, както и в годишните и полугодишните доклади за бюджета.

Лъчезар Богданов подчерта, че правителството ще повиши прозрачността, ако публикува данните за държавната собственост. Препоръка към кабинета е да се изчислят и оповестят разходите на администрацията, които се правят, за да се съберат данъците.

Изследването е проведено в 92 страни по света, но в него не са включени всички държави – членки на Европейския съюз.