486 624 957  лева задължения са разплатили министерствата и ведомствата по договори с изпълнители, сключвани в предходни години.

Днес изтича срокът за подаване на заявления към министерства и ведомства по Механизма за уреждане на задължения по републиканския бюджет чрез Българка банка за развитие (ББР). Към днешна дата са издадени удостоверения на 1029 бенефициенти, а сумата по тях е 244,1 млн. лева. До момента от ББР са извършени плащания по 856 удостоверения на обща стойност 219,2 млн. лева.

Най-много удостоверения са издадени в Министерството на отбраната – 454 на обща стойност над 121,6 млн. лева. Регионалното министерство е издало 184 удостоверения на стойност 68,5 млн. лева, в това число 129 удостоверения на стойност над 56 млн. лева от Агенция „Пътна инфраструктура”.

Очаква се до края на годината разплатените средства чрез ББР да достигнат 280 млн. лева, а сумарно разплатените средства по задължения от предходни години да надвишат половин милиард лева.

Отделно от изплащаните чрез ББР средства правителството отпуска по бюджета на Министерството на отбраната 110 467 143 лева за финансиране на дължими плащания по международни договори за изпълнение на проекти за модернизация на въоръжените сили. Средствата са от резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта за структурни реформи и допълнителни фискални мерки.
 
С друго постановление правителството предоставя допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в размер от 92 671 550 лева отново от резерва за непредвидени и неотложни разходи. Средствата са за компенсиране на разплатени задължения по договори за проектиране и строителство, поддръжка на пътища, зимно почистване и текущ ремонт.